Koen Haegens pleit in podcast voor collectieve onthaasting

Eind november had Jolien Pollet van ACV Puls in haar podcast-reeks ‘Tijd Voor Tijd’ een gesprek met de Nederlandse journalist Koen Haegens. Sinds Haegens een aantal jaren door het oog van de naald kroop toen zijn aorta scheurde, springt hij veel bewuster om met tijd. “Ik besef meer dan ooit dan tijd schaars en dus zeer waardevol is.”

Uit zijn zoektocht naar een met ‘zin’ gevulde tijd vloeiden intussen al een aantal boeken over het onderwerp. In zijn recentste boek ‘Op zoek naar de verstrooide tijd’ onderzoekt Haegens hoe we tijd ‘verstrooien’ en ongemerkt door onze vingers laten glippen, maar ook hoe we kunnen leren de tijd te nemen.

In de podcast legt Haegens ook linken naar ‘werktijd’. Hij vertelt hoe de econoom Keynes bijna 100 jaar geleden voorspelde dat we rond deze tijd gemiddeld 16 uur per week zouden werken omdat technologische vooruitgang ervoor zou zorgen dat we daarmee zouden toekomen om in onze behoeften te voorzien. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw ging het even die richting uit, maar sindsdien zijn we gemiddeld per gezin terug naar de vooroorlogse arbeidstijd geëvolueerd. Lunchpauzes op het werk zijn vervangen door een broodje boven het toetsenbord en flexibel werken heeft alle rustige momenten uit jobs weggesneden. Er wordt altijd net voldoende personeel ingezet om het werk nét gedaan te krijgen. “De werktijd is geïntensiveerd,” legt hij uit. “Als we strijden voor minder werkuren, maar dat compenseren door intensievere uren te presteren, zitten we nog altijd aan de burn-out.”

 

“Als we ‘minder uren’ compenseren door ‘intensievere uren’ zitten we nog altijd aan de burn-out”

 

Ook de vervlechting van arbeid en privé bekijkt hij met een zekere scepsis. “We vinden het geweldig dat we tijdens de werkuren ook wat privédingen kunnen regelen. Maar de keerzijde is dat we eigenlijk nooit meer echt ‘vrij’ zijn. Altijd zitten we nog een mee half oog onze werkmails te checken. Zo komen we nooit meer tot de diepe ontspanning waar we allemaal nood aan hebben.”

En terwijl kranten en tijdschriften vol staan met tips voor een efficiënte tijdsbesteding, stelt hij vast dat al die individuele oplossingen falen. “Het tempo dat we samen opbouwen is als een hamsterrad. Als je dan in je eentje gaat stilstaan, dan tuimel je omver.”

Hoor je er graag meer over? Je vind de Tijd Voor Tijd-podcastreeks op Spotify en Soundcloud, maar ook op www.hetacv.be/tijdvoortijd vind je een overzicht.

Auteur: Jan Deceunynck