Gelukkig bestaat er in ons land een systeem van automatische indexering. Daardoor stijgen de lonen met de levensduurte. Dat is niet vanzelfsprekend, maar het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden. Het systeem ligt onder vuur. Maar het spreekt voor zich dat ACV Puls de loonindexering wil behouden.

Indexverhogingen november 2023

De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

PC 327.01 – Beschutte en sociale werkplaatsen/maatwerkbedrijven: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 330 – Ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging, revalidatiecentra PVT en gezondheidsondersteunende diensten: Alle lonen worden met 2% verhoogd

Indexverhogingen december 2023

De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

PC 318.02 – Gezinszorg: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 319.02 – Gehandicaptenzorg, jeugdhulp, welzijnswerk: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 329.01 – Socio-culturele sector: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 331 – Kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspreventie: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 304 – Podiumkunsten: Alle lonen worden met 2% verhoogd