Vakbond terug op de rails bij Lineas

Lineas is een grote spoorvrachtoperator met hoofdzetel in België en vestigingen in heel Europa. Ook hier staat achter de schermen een ACV Puls-ploeg klaar: “Ons bedrijf staat voor heel wat uitdagingen. Met onze vakbondsploeg willen we zorgen dat al onze collega’s op het einde van de rit beloond worden voor de inspanningen die ze dagelijks leveren.”

Het team van Lineas is redelijk nieuw en heeft de afgelopen vier jaar hard gewerkt om de vakbond op de kaart te zetten. “Vroeger was het vakbondswerk bij Lineas niet echt zichtbaar. Op dat vlak hebben we voor een ommezwaai gezorgd. Eigenlijk voeren we al vanaf dag één campagne – je kan niet om ons heen. Er hangen overal posters met onze contactgegevens en ook op de werkvloer spreken we veel collega’s aan,” vertelt Guy Herygers. Het resultaat is dat steeds meer collega’s bij hun vakbond komen aankloppen met vragen. “In het begin moesten we echt ervaring opdoen,” vult collega Tim Hullebroeck aan. “Om iets te bereiken moet je soms stevig in je schoenen staan. Maar dat leer je wel,” lacht hij. Je moet ook in dialoog gaan, weet Ugur Altunbay. “We hebben soms een andere kijk op de dingen. Het is niet altijd makkelijk om het eens te worden. Maar via gesprekken komen we er altijd uit. We hebben altijd een gemeenschappelijk doel voor ogen: het belang van onze collega’s.”

 

“we hebben geleerd om sterk in onze schoenen te staan”

 

De voorbije jaren realiseerden de Puls-afgevaardigden op die manier heel wat voor hun collega’s. “We hebben premies verhoogd en extra arbeidsduurverminderingsdagen onderhandeld voor het ondersteunend personeel. En vorig jaar hebben we ook een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend,” somt Mehdi Ismat de realisaties trots op. Maar er is nog meer, vult zijn collega Ugur Altunbay aan. “Een belangrijk punt was ook een betere werk-privébalans. Die was binnen Lineas wel wat ontwricht. Vroeger moest je soms zeven dagen op een rij werken. Dat hebben wij kunnen terugschroeven naar maximaal zes.”

Het werkboekje van de Lineasploeg staat ook voor de komende jaren vol. “Er is een Europees kaderakkoord dat per onderneming een actieplan vraagt om werken bij de spoorwegen aantrekkelijker te maken voor vrouwen,” vertelt Mehdi. “Bij Lineas is maar 14% van het personeel vrouwelijk. Dat moet beter. Daar willen we graag samen met onze werkgever iets aan doen. Ook in onze eigen werking hebben we daar nog werk mee, want in onze vakbondsploeg zijn er maar twee vrouwen. Daar willen we óók op inzetten. We willen iedereen horen en vertegenwoordigen.”

Grote zorgen over voortbestaan Lineas

Bij het ter perse gaan van dit magazine liep het bericht binnen dat het voortbestaan van Lineas bedreigd wordt. ACV Puls wil er alles aan doen om de jobs van de 1.800 werknemers te beschermen. Je leest er meer over op www.acv-puls.be.

Auteur: Sofie Van Der Vreken