De uitkering voor mijn tijdskrediet werd ingekort. Wat nu?

Begin dit jaar verstrengde de regering de voorwaarden voor het recht op uitkeringen voor tijdskrediet voor de zorg voor jonge kinderen. Hoewel het ACV hiertegen beroep aantekende bij de Raad van State en we nog wachten op een uitspraak, zijn deze nieuwe regels momenteel al van kracht.

De maximumduur van de uitkeringen werd ingekort van 51 naar 48 maanden. Deze nieuwe regels gelden voor alle aanvragen die bij de werkgever werden ingediend vanaf 1 februari 2023. In een aantal gevallen val je echter ook onder de nieuwe regels wanneer je tijdskrediet al inging vóór 1 februari.

Ook alle werknemers die op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden van hun lopend tijdskrediet voor de zorg voor jonge kinderen hadden opgenomen, vallen onder de nieuwe regels. Zit je in deze situatie, dan ontving je hierover misschien al een brief van de RVA. Hierin wordt uitgelegd dat je nu twee opties hebt. Je kan ervoor kiezen om je geplande tijdskrediet gewoon verder te laten lopen. In dat geval zal je voor de laatste drie maanden van je tijdskrediet geen uitkering ontvangen, en dus ook geen rechten opbouwen (pensioen, werkloosheid,..). Ofwel kan je je lopende tijdskrediet met drie maanden inkorten. De RVA zal in dit geval jouw werkgever hiervan op de hoogte brengen.

ACV Puls blijft zich verzetten tegen het snoeien in de uitkeringen voor tijdskrediet – zeker wanneer dit met terugwerkende kracht gebeurt voor lopende tijdskredieten. Ontving je een brief van de RVA waarin staat dat je uitkering tijdskrediet zal worden ingekort, neem dan gerust contact op met je plaatselijk ACV-dienstencentrum om na te gaan of een beroep tegen deze beslissing in jouw dossier mogelijk is.

Auteur: Dennis Soete | Afbeelding: Shutterstock