Betere bescherming tegen kankerverwekkende stoffen

Op 7 september vergaderde een werkgroep van het Europees Parlement over betere bescherming voor werknemers die met kankerverwekkende stoffen te maken krijgen. Elk jaar komen meer dan 12 miljoen Europese gezondheidswerkers in contact met zo’n producten. Om hen beter te beschermen moeten werkgevers, werknemers en overheid samen het bewustzijn verhogen.

De Stop Cancer at Work-coalitie roept beleidsmakers al jaren op iets te doen aan kankersterfte bij werknemers en is blij met de aandacht. De coalitie vraagt dat de Europese Commissie snel een lijst publiceert van gevaarlijke stoffen. De Europese werkgroep besprak ook de gezondheidsrisico’s van 1,5 miljoen werknemers die in contact komen met lood. Ook zij moeten beter beschermd worden om maag-, long- en blaaskanker te vermijden. De Europese vakbonden reageerden positief op de verbetersuggesties van de werkgroep. Die worden nu voorgelegd aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en Raad van Europa. De vakbonden dringen aan om de voorstellen nog dit jaar formeel te implementeren. www.etuc.org