Hoe zien jonge loopbaanstarters hun ideale job?

Als je je ideale werkweek helemaal zelf zou mogen invullen, hoe zou die er dan uitzien?  Die vraag legden we voor aan een panel van afstuderende jongeren. Zijn hun verwachtingen echt zo anders dan die van eerdere generaties? En hoe ver staan hun dromen af van de realiteit?

#tijdvoorvoltijds

Voltijds werken blijft de norm. Een ruime meerderheid geeft hier nog steeds de voorkeur aan, zelfs wanneer alternatieve kortere werkweken worden voorgesteld. De arbeidsdeal heeft wel de vraag naar een andere weekindeling doen toenemen: bijna de helft wil graag voltijds in vier dagen werken. Een extra vrije dag is populair, maar een vier vijfde contract is voor de meesten geen optie. De keuze voor voltijds blijkt overigens vooral een financiële keuze, want op de vraag of ze hun werk ook in minder tijd klaar kunnen krijgen, antwoordt een grote groep positief.

#tijdvoorflexibiliteit

Flexibiliteit is meer dan een modewoord. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt beseffen wat die van hen verwacht. Twee derde van de participanten tekent voor een job zonder vaste schema’s en uren. Die flexibiliteit willen ze wel vooral op eigen maat, niet zo zeer op die van de werkgever. Ze willen baas zijn over hun eigen agenda om een gezonde balans te houden tussen werk en privé.

#tijdvoorthuis

Niet elke job kan van thuis uit. Maar als het even kan, dan kiest de meerderheid voor een job met (veel) thuiswerkmogelijkheden. Hoofdreden is de verplaatsingstijd. Maar ook een betere concentratie of meer vrijheid scoren hoog. De minderheid die ervoor kiest om zo veel mogelijk op kantoor te werken, zoekt daarin vooral een betere werk-privébalans en meer contact met de collega’s. Hoe dan ook is de effectieve werklocatie een belangrijke factor. Een droomjob wordt meteen minder interessant als je daarvoor lang op de baan moet, vindt ons jongerenpanel. Nog geen vijfde is bereid om langer dan een uur te pendelen voor de ideale job.

De bevraging bevestigt een trend. De nieuwste generatie werknemers waakt veel strenger over de arbeidstijd. Jobkeuzes worden sterk bepaald door de balans tussen werk en privé. Zal de Gen Z-generatie de huidige arbeidsmarkt door elkaar schudden? Dat zou best eens kunnen. Want met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, krijgen werknemers steeds meer in de pap te brokken. En als vakbond en loopbaanpartner staan we klaar om ook de wensen en verwachtingen van deze nieuwe generatie ter harte te nemen.

Schoolverlater? Meer info vind je op

www.hetacv.be/je-rechten/jong-acv

www.startersloon.be

Auteur: Sofie Van Der Vreken |  Afbeelding: Shutterstock