Tijd is sleutelfactor voor een geslaagde terugkeer naar het werk

Tijd is één van de belangrijkste factoren om de terugkeer naar het werk na langdurige ziekte te doen slagen. Geen wonder dat het Congres van ACV Puls ook daar aandacht aan besteedt. #TijdVoorTijd wordt dan even #TijdVoorTerug-aan-het-werk.

“De nood aan tijd loopt als een rode draad door de gesprekken die de loopbaancoaches van ACV Puls voeren met mensen die terug aan het werk gaan na langdurige ziekte”, legt coach Saskia De Bondt uit. Zij ziet heel wat raakvlakken met het congresthema.

Tijd voor … progressieve tewerkstelling

Progressieve tewerkstelling is nog altijd geen evidentie. Het is geen recht, maar een gunst van de werkgever. “Nog te vaak staan werkgevers er niet voor open”, weet Saskia. “‘Kom maar terug als je helemaal hersteld bent,” klinkt het dan. Terwijl geleidelijk terugkeren soms net de terugkeer vergemakkelijkt. Na een burn-out of fysieke aandoening is het vaak onmogelijk om meteen voltijds terug aan de slag te gaan. Maar een paar dagen per week of een paar uren per dag lukt vaak wel.”

Tijd voor … gesprekken

Door de nieuwe wetgeving over re-integratie is het voor werkgevers minder eenvoudig om mensen om medische redenen te ontslaan. Fijn. Er moet een traject opgezet worden om de betrokkene terug naar het werk te begeleiden. Maar in de praktijk merken we dat daar nog wel wat aan ontbreekt. “Vaak is het niet meer dan een gesprek waarin de werkgever vertelt over hoe de terugkomst zal verlopen, maar zonder veel oog voor het welzijn van de werknemer”, betreurt Saskia. “Ook informele gesprekken zijn belangrijk. Oprecht tijd maken om samen naar oplossingen te zoeken is beter dan één formeel gesprek.”

Tijd voor … opvolging

“Ik kreeg een poosje geleden een man over de vloer die met volle goesting terug aan het werk ging”, vertelt Saskia. “Maar het lukte minder goed dan hij had verwacht. Zijn nieuwe leidinggevende bleek weinig begripvol en voerde de druk op met verbeterplannen en de dreiging met opmerkingen in zijn personeelsdossier. Ik hoef je niet te vertellen dat het zo niet werkt. De man is opnieuw gecrasht. Ook als alle concrete afspraken gemaakt zijn, is er opvolging nodig. Zorgzaam polsen hoe het gaat, helpt meer dan dreigen met sancties.”

 

“De nood aan tijd loopt als een rode draad door de gesprekken die de loopbaancoaches van ACV Puls voeren met mensen die terug aan het werk gaan na langdurige ziekte”

 

Tijd voor … preventie

“In gesprekken met mensen bij wie re-integratie positief verloopt, hoor ik altijd dat tijd de doorslaggevende factor is”, legt Saskia uit. “Als ze tijdens hun ziekte en herstel voldoende tijd kregen, raken ze sneller opnieuw geïntegreerd. Het voorkomt ook heruitval. Tijd nemen voor gesprekken of versterkende opleidingen werkt preventief tegen hervallen. Als je mensen de kans geeft om hun verhaal te doen of laat aangeven wat ze aankunnen, komen ze er beter door.”

Tijd voor … pauze

Pauze is voor iedereen noodzakelijk, maar zeker voor wie herstelt van ziekte. “Vaak hoor ik dat werknemers die na langdurige ziekte terugkeren in een omgeving waar pauze niet tot de cultuur behoort, het daar lastig mee hebben”, legt Saskia uit. “Als collega’s altijd maar doorwerken en tussendoor snel hun boterhammen aan de computer binnenwerken, is het moeilijk om als enige toch pauze te nemen. Een werkcultuur die pauzes ernstig neemt, voorkomt erger.”

Tijd voor … een nieuwe job

“Re-integreren kan niet alleen bij je huidige werkgever. Je kan na ziekte ook bij een andere werkgever starten. Alleen heb ik het in al mijn jaren als coach nog maar één keer meegemaakt dat iemand na een burn-out een nieuwe werkgever vond die openstond voor een progressieve start”, merkt Saskia op. “Nochtans zijn mensen met een burn-out vaak net heel geëngageerde werknemers. Misschien moeten vakbondsvertegenwoordigers in het overleg proberen werkgevers daarvan te overtuigen en op een inclusieve manier kansen te geven aan iedereen?”

Tijd voor … vakbond

Dat de vakbond in dit verhaal een belangrijke rol kan spelen, is dus duidelijk. “Door kansen te creëren voor iedereen, door re-integratie op de agenda te zetten van het overleg, door op vraag van wie herstelt aanwezig te zijn bij de re-integratiegesprekken, door terugkeerders persoonlijk te begeleiden en te informeren, door mee gesprekken te voeren over concrete knelpunten…” suggereert Saskia.

Of door coaching natuurlijk. Zit je met onzekerheden rond je terugkeer naar het werk? Kan je wat steun gebruiken bij het voorbereiden van je terugkeergesprekken? Wil je met aandacht voor zelfzorg het werk weer hervatten? De loopbaancoaches van ACV Puls hebben de voorbije decennia een berg van ervaring rond dit thema opgebouwd. Da’s dan alvast een berg waar je niet alleen over moet…

www.loopbaanontwikkeling.be

Wil jij ook naar het Congres?

Ga jij mee voor meer #tijdvoortijd? Met dat Congres eind november gooien we de deuren open: naast onze actieve afgevaardigden willen we ook graag jou als lid erbij op 23 en 24 november. Het worden twee dagen vol ideeënsessies, keynotes, actieve workshops over hoe we op onze werkvloer en daarbuiten werk kunnen maken van meer ademruimte, een leefbaar tempo en minder combinatiestress. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook wat ontspannende momenten om kennis te maken met de andere deelnemers: Ben je er graag bij? Interesse? Schrijf je hier in.

Auteur:  Jan Deceunynck