Sterk vakbondswerk aan Delhaizewinkel

Zag jij op de sociale media ook de video passeren van een moedige vakbondsvrouw die de discussie aangaat met een deurwaarder en politieman aan de deur van een Delhaize-filiaal? Maak kennis met Fatiha Dahmani. In Puls Magazine vertelt ze het hele verhaal.

“Uit solidariteit met het personeel dat al maanden actievoert tegen een herstructurering stond ik aan de deur van een Delhaizewinkel. Omdat de rechter in kortgeding een paar dagen eerder een eenzijdig verzoekschrift van Delhaize had ingewilligd dat verbood om klanten of personeel te hinderen, voerden we daar bijzonder braaf actie.”

Wat deden jullie precies?

FATIHA: “We deelden pamfletten uit en gingen in gesprek met de winkelbezoekers. We vertelden waarom we daar stonden en wat de herstructurering betekent voor het Delhaizepersoneel. Maar we hielden niemand tegen. We deden niks dat inging tegen de beslissing van de rechter – hoe oneerlijk we die ook vonden.”

Maar toch stapten een deurwaarder en politieagent op jullie af.

FATIHA: “Delhaize had hen gevraagd om onze actie stop te zetten. Maar daar gingen wij niet op in. Ik legde hen rustig uit dat we niks deden dat tegen de wet inging. We sloegen gewoon een praatje met klanten op de parking. Daar is niks mis mee. Ook die klanten stoorden zich niet trouwens niet aan ons. In de video hoor je een klant me zelfs ‘veel succes’ toewensen.”

 

“Het is best intimiderend om de deurwaarder en politie te zien afkomen”

 

Je bleef enorm rustig. Was je zo zeker van je stuk?

FATIHA: “Ja. Als jurist weet ik wat mag en niet mag. Dat helpt. Ook om de mensen rondom mij gerust te stellen. Want het is best intimiderend om een deurwaarder en politie te zien afkomen. Maar niemand van ons deed iets verkeerd. Het waren eerder de deurwaarder en de politieman die in de fout gingen en mij hinderden. Ik denk dat de agent niet goed wist wat hij moest doen. Hij had de opdracht gekregen om de deurwaarder te vergezellen, maar had wellicht een opfriscursus nodig over het recht op actievoeren. Wij hadden perfect het recht om te doen wat we deden. Ik ben dan ook niet opgepakt. En ik heb ook geen dwangsom moeten betalen.”

Wat kunnen we leren uit het incident?

FATIHA: “Dat actievoeren mag, al worden de mogelijkheden steeds vaker beperkt. Verder blijf ik ervan overtuigd dat het niet aan rechters is om zich te mengen in een sociaal conflict. Het is toch niet aan de rechter om de economische belangen van Delhaize af te wegen tegen die van het personeel? Die keuze moeten we toch niet aan de rechter voorleggen? Nee, een sociaal conflict hoort aan de onderhandelingstafel tussen werkgevers en werknemers.”

Auteur: Jan Deceunynck