Ziekenhuizen, ouderenzorg, wijkgezondheidscentra | PC 330

De vakbondspremie voor werknemers uit de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg en revalidatiecentra bedraagt voor leden die een volledige vakbondsbijdrage betalen 110 euro. Leden uit die sectoren die de verminderde bijdrage betalen krijgen 55 euro. De premie wordt uitbetaald tussen 2 mei en 31 juli 2023.

Je premie aanvragen kan op één van de volgende manieren:

 Ofwel gebruik je deze link: www.hetacv.be/vakbondspremie-nonprofit. Op een invulscherm wordt je dan gevraagd om een aantal gegevens in te vullen die op het attest of de mail staan die je ontving. Hou de info dus best bij de hand. Nadien druk je op ‘verzenden’. Je ontvangt via mail een ontvangstbevestiging.

Ofwel overhandig je het attest dat je ontving ondertekend aan een ACV Puls-afgevaardigde op je werk.

Ofwel verzend je het ondertekend attest naar het plaatselijk ACV Puls-kantoor in je regio, het adres kan je vinden op de achterzijde van je attest.

Maatwerkbedrijven | PC 327

Ben je lid van het ACV en werkte je het voorbije jaar in een maatwerkbedrijf in Vlaanderen, dan heb je recht op een vakbondspremie. Zo krijg je een groot deel van je ledenbijdrage terug.

Werkte je een volledig jaar, dan bedraagt de premie 90 euro. Werkte je een onvolledig jaar, dan ontvang je 7,50 euro per gewerkte maand.

Van je werkgever ontving je een premiekaart. Noteer daarop je rekeningnummer en bezorg de kaart ingevuld terug aan het ACV Puls-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt uitbetaald tussen 30 mei en 31 juli.