Belastinghervorming | P.D. – Assenede

Minister Van Peteghem wil door een belastinghervorming alle werkenden een voordeel van 835 euro geven. Dit haalde dan ook alle krantenkoppen. Waar veel minder over geschreven werd is dat mensen die 4.400 euro per maand verdienen een voordeel krijgen van 1.513 euro. Meer dan 40% van de begrotingskosten van deze maatregel heeft betrekking op de 30% grootste inkomens. Een regelrecht en gewild mattheüseffect.

Komt daar nog bij dat de belastingmaatregelen niet gelden voor uitkeringsgerechtigden incl. de gepensioneerden. Deze zullen echter wel de geplande btw-verhoging van 6% naar 9% van voedingsproducten zoals vlees en brood moeten ophoesten waardoor de geplande herwaardering van de uitkeringen wordt teniet gedaan. Maar deze herwaardering komt er niet want bij de begrotingscontrole sneuvelden de geplande verbetering van het leefloon, de werkloosheidsuitkeringen, de minimumpensioenen (die stijgen minder dan beloofd) en de inkomensgarantie-uitkeringen.

De allerarmsten betalen dus 3 keer. Ze kunnen niet genieten van de belastingverlaging, zullen wel meer btw betalen én zien de herwaardering van hun inkomen teniet gedaan door een asociale begrotingscontrole.

De heel erg rijken blijven volledig buiten schot. Die hebben aandelen op naam en daar is geen effectentaks op. De hele belastinghervorming is dus een tsjeventruuk die de zwaksten laat betalen om aan degenen die het het minst nodig hebben veel te geven. Als het beleid de armoede nog wil verhogen moet ze dit zeker goedkeuren. En na de verkiezingen jammeren over het zoveelste signaal van de kiezer.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: Redactie Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.

E-mailen kan uiteraard ook: communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be.