In ons arbeidsreglement staat een ‘paritair comité’ vermeld. wat betekent dat?

Het paritair comité waarin je zit betekent heel wat voor je loon- en arbeidsvoorwaarden.

Een paritair comité (PC) is een orgaan dat samengesteld is uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, de zogenaamde ‘sociale partners’. Die sociale partners werken voor elk PC gemeenschappelijke arbeidsvoorwaarden uit binnen bedrijfstakken en ondernemingen met gelijkaardige activiteiten. Dat betekent dat niet alle werknemers in België dezelfde loonvoorwaarden hebben of evenveel uren per week moeten werken. Die afspraken verschillen per PC.

De meeste werknemers behoren tot een bepaald paritair comité, maar sommige werknemers vallen er buiten.

In een PC sluiten de sociale partners dus cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) af die gelden voor alle bedrijven in de sector. Daarnaast bemiddelen ze bij sociale conflicten en adviseren ze de regering, de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

Je paritair comité wordt bepaald door de reële bedrijfsactiviteit van je werkgever. Het gaat dus niet om jouw eigen beroepsactiviteit, maar over die van het bedrijf waar je werkt. Als je werkt als verkoper in een voedingsbedrijf behoor je niet tot het PC van de handel, maar tot de voedingssector. En als je werkt als IT’er in een ziekenhuis, behoor je niet tot het PC van de IT, maar tot dat van de ziekenhuizen. Sommige PC’s zijn nog verder opgesplitst in paritaire subcomités voor een bepaald grondgebied of een specifiek deel van de sector.

De cao’s gesloten in het PC (ook wel ‘sector-cao’s’ genoemd) bepalen de loon- en arbeidsvoorwaarden in de onderneming. Misschien zijn er ook in jouw PC cao’s gesloten over bv. een eindejaarspremie, loonbarema’s en functieclassificatie, arbeidsduur, zondagwerk, extra vakantiedagen, aanvullend pensioen, SWT, tijdskrediet, opleiding, vergoeding woon-werkverkeer… Binnen je onderneming kunnen die afspraken aangevuld of verfijnd worden. Maar bedrijfsafspraken mogen nooit in strijd zijn met de sector-cao. Mogelijk staat het nummer van jouw paritair comité vermeld op je loonbrief of in je arbeidsovereenkomst. Je vindt het alleszins terug in je arbeidsreglement.