12 mei is dag van de verpleging

12 mei is de verjaardag van Florence Nightingale, de Britste verpleegster die wordt beschouwd als de grondlegster van de moderne verpleegkunde. Haar verjaardag groeide uit tot de internationale dag van de verpleging – in de breedste zin van het woord. Want er is natuurlijk geen verpleging mogelijk zonder mensen die alle andere ziekenhuistaken op zich nemen. Op 12 mei zetten we daarom alle medewerkers van het ziekenhuis in de bloemetjes.

Daarom vragen we op 12 mei nog eens extra aandacht voor het werkgeluk van het ziekenhuispersoneel. “Dat heeft natuurlijk veel te maken met een goed loon”, legt vakbondssecretaris Philip Joosten uit, “maar het gaat breder. We zetten in de sector in op de preventie van psycho­sociale risico’s. Niet toevallig brengen we op 12 mei militanten samen op een vormingsdag rond dat thema om hen nog wat extra informatie mee te geven. Zo kunnen ze er in het sociaal overleg aandacht aan besteden.”

“Werkgeluk heeft veel te maken met een fijne collegiale sfeer, met veilig feedback kunnen geven en krijgen, met agressie aanpakken, met evenwichtige takenpakketten en uurroosters, enzovoort.” Daarmee raakt Joosten een heikel punt aan, want door het structurele personeelstekort wordt het steeds moeilijker om planningen en uurroosters leefbaar te houden. “Mensen worden op alle mogelijke en onmogelijke momenten gevraagd om in te springen. De combinatie job-privé raakt daardoor uit balans en we merken dat nog meer personeel afhaakt. Zo dreigt een vicieuze cirkel. Dat personeelstekort is echt een groot probleem. Niet alleen voor de zorg voor de patiënten, maar ook voor het personeel.”

Joosten merkt tevreden op dat psychosociaal welzijn in de sector steeds ernstiger wordt genomen. “Corona heeft het thema nog meer in de aandacht gebracht. Het was een wake-up call dat er iets moet gebeuren. Het staat overal op de agenda van het overleg, waar onze mensen mee zoeken naar oplossingen. En dat is nodig, want je goed voelen is belangrijk om je job goed te kunnen doen in de zorgsector. Aandacht voor het welbevinden is even belangrijk als pakweg het inschalen van functies. Daar zetten we dus graag mee onze schouders onder!”

Auteur: Jan Deceunynck | Afbeelding: Shutterstock