8 maart is Internationale Vrouwendag

Samen opkomen voor gelijkheid

Op 8 maart komen vrouwen in tal van steden opnieuw op straat om meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te eisen. Ook ACV Puls doet mee. Want ondanks alle vooruitgang gaapt er nog altijd een kloof. Meer zelfs, recente wetgeving bedreigt nog meer dan vroeger de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Ja, ik wil … tijdskrediet

Wat minder werken om je leven beter in balans te krijgen. Wil niet iedereen dat? Maar voor wie geen voltijds contract heeft, wordt tijdskrediet financieel onmogelijk door de recente besparingen van de regering.

In de retail en de zorg werken heel wat vrouwen deeltijds. Omdat ze geen voltijds contract krijgen of omdat de uurroosters er zo zwaar zijn dat deeltijds werken de enige manier is om de job een beetje leefbaar te houden.

Weg met de maatregel die het recht op tijdskrediet voor deeltijds werkenden inperkt!

Ja, ik wil … kinderopvang

Kinderen verdienen de beste zorgen. Daarom is er nood aan betaalbare, fijne opvang waar ze goed omringd worden. Maar door het enorme tekort in de kinderopvang is het steeds moeilijker om die te vinden en moeten vrouwen steeds vaker op zoek naar noodoplossingen. Want nog altijd komen zorgtaken vooral bij vrouwen terecht. Kinderopvang verdient daarom meer aandacht. En zorgtaken een gelijkere verdeling!

Ja, ik wil … een beter loon

Nog altijd verdienen vrouwen minder dan mannen. Dat komt voor een groot stuk omdat ze werken in sectoren waar de lonen lager liggen. Nochtans gaat het om essentiële jobs in de zorg, in winkels en kantoren… In alle sectoren moet werken een degelijk loon opleveren. Laagbetaalde jobs moeten beter betaald worden. Er is een stevige inhaaloperatie nodig om de loonkloof weg te werken.

Ja, ik wil … een veilige (werk)omgeving

Vrouwen zijn veel meer dan mannen slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Dat geeft geen veilig gevoel. Vrouwen verdienen respect voor hun werk. En dat begint bij een veilige (werk)omgeving voor iedereen.

Wil jij dat ook?

Geef dan samen met ons een signaal. Op 8 maart, internationale vrouwendag, komen we samen in Brussel, Antwerpen en andere steden.

Hopelijk ben jij er dan ook bij.

De precieze details over waar en wanneer vind je op www.hetacv.be/vrouwendag2023

Auteur: Jan Deceunynck