In november houdt ACV Puls zijn vierjaarlijks congres. Onder het motto ‘Tijd Voor Tijd’ zoomen we uitgebreid in op dit brede thema. Als werknemersbeweging hebben we al vaak ‘strijd om tijd’ geleverd. Denk maar aan de vijfdaagse werkweek en betaalde vakantie. Maar die strijd is niet ten einde. Ook vandaag willen we krachtige antwoorden bieden op brandend actuele uitdagingen. Tijdens het congres gaan we daarmee aan de slag. Jeroen Vandamme van ACV Puls zit in volle voorbereidingsmodus als we hem vragen wat het congres zoal behelst.

Vandamme:  “Op het congres worden de grote lijnen uitgezet die dan nadien verder ingevuld worden. In het verleden gaf het congres bv. opdracht om syndicaal aan de slag te gaan met de noden van freelancers. En vorige keer werd daar onze nieuwe naam voorgesteld. Toen werd LBC-NVK omgedoopt in ACV Puls.”

Dit jaar is de titel ‘Tijd Voor Tijd’. Waarom die focus?

Vandamme: “Tijd is voor iedereen beperkt. We hebben allemaal een beperkte voorraad. De vraag is dan hoe we die willen invullen. Hoeveel tijd gaat naar werk? Waarvoor hebben we nog tijd nodig? Zit dat in evenwicht? Hebben we daar zelf voldoende vat op? Krijgen we genoeg terug voor onze tijd die we aan het werk besteden? Wordt die gespendeerde tijd correct gewaardeerd? Is de tijd gelijk verdeeld? Maar we stellen ook de vraag hoe we met zijn allen op een meer duurzame manier kunnen omgaan met onze tijd, zodat we ook voor toekomstige generaties welvaart en welzijn kunnen verzekeren.”

Het congres is een tweedaags event op 23 en 24 november. Maar ook nu zijn jullie er al volop mee bezig.

Vandamme: “Inderdaad. Het congres is geen start- of eindpunt, maar een onderdeel van een traject. We mikken op ruime betrokkenheid van onze afgevaardigden, leden en externen. In de aanloop naar het congres willen we luisteren naar wat er leeft op de werkvloer en in de wereld rondom ons. We organiseren daarom een hele reeks activiteiten: bevragingen, debatten, podcasts, gesprekken, regionale Pulscafés…. Op www.hetacv.be/tijdvoortijd vind je een overzicht van het hele gamma. Op het congres zelf komen we samen met 600 leden en afgevaardigden. Maar we willen veel meer mensen betrekken.”

“We willen onze ideeën in aanloop naar het congres toetsen aan levensechte verhalen en ervaringen. Zo kunnen we werken aan oplossingen voor werkdruk, voortdurende bereikbaarheid, een beter evenwicht arbeid en gezin, tijd voor zorg, kwaliteitsvol werk…”

Dus ook leden kunnen hun inbreng doen op het congres?

Vandamme: “Dat klopt. Als we aan de slag willen met de issues die er voor onze leden toe doen, komt het er in de eerste plaats op aan om te weten te komen hoe zij naar ‘tijd’ kijken en waar het schoentje voor hen knelt. We hebben vanuit onze vakbondservaring natuurlijk wel ideeën, maar die willen we graag toetsen aan levensechte verhalen en ervaringen. Zo kunnen we werken aan oplossingen voor werkdruk, voortdurende bereikbaarheid, een beter evenwicht arbeid en gezin, tijd voor zorg, kwaliteitsvol werk … Maar onze leden zijn niet enkel in de voorbereiding welkom. We reserveren een aantal plaatsen voor actieve, betrokken leden, die samen met ons de uitdagingen willen aanpakken. Wie daar bij wil zijn, kan alvast beginnen door in de voorbereiding van zich te laten horen.”

Wat mogen ze verwachten van het congres?

Vandamme: “We gaan actief aan de slag met de ideeën en voorstellen die tijdens de voorbereiding naar boven zijn gekomen. We zoeken dan naar manieren om die in de praktijk om te zetten, op maat van sectoren en bedrijven. Het programma is opgebouwd om ervaringen, meningen en inspiratie uit te wisselen. Maar er zijn ook heel wat workshops en doe-momenten ingebouwd.”

En nadien? Je zei zonet dat het congres geen beginpunt, maar ook geen eindpunt was.

Vandamme: “Nadien brengen we onze ideeën naar de werkvloer. In die zin is het congres ook een opstap naar de sociale verkiezingen van 2024. De ideeën vinden hun weg naar de programma’s waarmee onze vakbondsvertegenwoordigers naar de verkiezingen trekken. Daarnaast zijn er in 2024 ook politieke verkiezingen. Veel ideeën over ‘tijd’ hebben ook een politieke dimensie. Dus zullen we ook de politici moeten overtuigen om werk te maken van de thema’s die voor jullie van belang zijn.”

Vanaf volgend maand staan we in Puls Magazine steeds uitgebreid stil bij één van de vijf ‘dimensies’ over tijd die in het congres aan bod komen. De komende maanden lees en hoor je er dus zeker nog meer over.

Auteur: Jan Deceunynck