Pakjesbezorgers krijgen betere bescherming

In het verleden schreven we in dit magazine al vaker over de wantoestanden bij grote pakjesbedrijven als PostNL, DPD, GLS. De voorbije maanden en jaren kwamen namelijk heel onfrisse praktijken aan het licht tijdens controles van de sociale inspectie. En ook bevoegd minister Petra De Sutter liet zich niet onbetuigd. Ze vergeleek de praktijken met ‘Daens-toestanden’.

Nieuwe Postwet is stap vooruit maar ook gemiste kans

De kern van het probleem is dat de pakjes die aan onze deur worden afgeleverd voor het overgrote deel worden overhandigd door onderaannemers van de grote internationale postbedrijven. Onderaan deze keten werken de bezorgers vaak in schrijnende arbeidsomstandigheden. Sociale inbreuken en dumping zijn nooit veraf.

Daar wilde de minister komaf mee maken. In een eerste wetsvoorstel vorig jaar wilde ze krachtig ingrijpen en de grote pakjesbedrijven verplichten om met interne koeriers te werken. Tegen 2025 zou 80% van de bedeling aan huis zou moeten gebeuren door intern personeel. Het wetsvoorstel sneuvelde helaas in de ministerraad. De lobby van de werkgevers uit de sector bleek te sterk.

Insourcing

Een tweede wetsvoorstel kreeg intussen wel groen licht. Van de verplichte insourcing is jammer genoeg geen sprake meer. Een gemiste kans om het probleem bij de wortel aan te pakken.

Gelukkig bevat het voorstel ook positieve punten. Zo worden de grote pakjesbedrijven aansprakelijk gesteld voor inbreuken door hun onderaannemers en zullen voor elke pakjeskoerier gelimiteerde rijtijden gelden. Er komt niet enkel een plafond op de werkuren, maar de bezorgers krijgen ook recht op een minimumvergoeding. Verder zal elke onderneming die pakjes wil leveren zich moeten registreren bij de Postregulator. Ze zullen op regelmatige basis moeten rapporteren hoeveel pakjes zij leveren, door wie en aan welke vergoeding.

Versterk de inspectiediensten

De kern van het probleem, de lange bedrijfsketen, wordt echter niet aangepakt. Toch zijn we met ACV Puls van oordeel dat het huidige wetsontwerp de bezorger beter beschermt dan vroeger. Het is een goede zaak dat de grote pakjesbedrijven zich niet meer zullen kunnen verstoppen voor wat er misloopt bij hun onderaannemers. Uiteraard zal de praktijk nog moeten uitwijzen of er effectief iets verandert. De mooie intenties kunnen alleen slagen als de sociale inspectiediensten eindelijk politieke medestanders krijgen. Deze diensten en middelen moeten worden versterkt in plaats van afgebouwd. We blijven dit op de voet opvolgen.

Auteur: Jan Deceunynck |  Afbeelding: Shutterstock