Wat betekent een vierdagenweek voor mij?

De arbeidsdeal heeft inderdaad een vierdagenweek geïntroduceerd. Belangrijk om te weten is dat het niet gaat om een arbeidsduurvermindering, maar om een arbeidsregeling die toelaat om de normale voltijdse prestaties in vier dagen per week te verrichten, in plaats van vijf.

Invoering

De wet creëert dan wel de mogelijkheid voor de invoering van een voltijdse vierdagenweek, maar om er effectief gebruik van te maken, moet de arbeidsregeling eerst op ondernemingsniveau worden gerealiseerd. Dat kan via een wijziging van het arbeidsreglement door de werkgever.

Als de nieuwe dagelijkse arbeidsduur de grens van 9,5u zou overschrijden (tot max. 10u), dan moet de vierdagenweek via een ondernemingsakkoord (cao) worden ingevoerd. De werknemer kan dus alleen een aanvraag indienen wanneer de werkgever de mogelijkheid heeft ingevoerd op ondernemingsniveau.

 

“Ik las in de krant dat de regering via de arbeidsdeal een vierdagenweek heeft ingevoerd. Wat betekent dat voor mij? Kan ik hier meteen gebruik van maken?”

 

Afspraken

De werknemer neemt na invoering van de vierdagenweek het initiatief met een schriftelijk verzoek waarin hij de werkgever vraagt om in te stappen in de nieuwe regeling. Het verzoek heeft betrekking op een periode van max. zes maanden en is hernieuwbaar. De werkgever kan weigeren om in te gaan op het verzoek, maar moet deze weigering binnen de maand wel schriftelijk motiveren en aan de werknemer bezorgen. Als de werkgever akkoord gaat, dan wordt ten laatste op het ogenblik van de aanvang van de arbeidsregeling een schriftelijke overeenkomst gesloten met een aantal verplichte vermeldingen, zoals de begin- en einddatum van de regeling, geplafonneerd op zes maanden.

Waarborgen en aandachtspunten

Het verzoek van de werknemer mag geen aanleiding geven tot een nadelige behandeling door de werkgever. De werkgever mag ook niet eenzijdig een einde maken aan de dienstbetrekking van de werknemer die een verzoek heeft geformuleerd, behalve dan om redenen die niet gerelateerd zijn aan het verzoek.

Denk voor je een aanvraag indient eerst goed na over de gevolgen. Werken in een vierdagenweek heeft een impact op je ADV-dagen, je vakantiedagen, je maaltijdcheques, de tussenkomst in het woon-werkverkeer, eventuele onkostenvergoedingen, telewerk, en meer. Voor meer informatie kan je terecht bij de secretariaten van ACV Puls, contactinfo achteraan dit magazine.

Auteur: Bram Van Goethem | Afbeelding: Shutterstock