Binnenkort geen ziektebriefje meer nodig voor 1 dag ziekte?

De regering kondigde voor de zomer aan dat het ziektebriefje voor één dag ziekte zou worden afgeschaft. Het parlement buigt zich momenteel over een wetsontwerp dat deze afschaffing moet formaliseren. Hoe zal de nieuwe regeling eruit zien?

Vandaag bepalen veel collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en arbeidsreglementen dat een medisch attest verplicht is vanaf de eerste dag ziekte. Binnenkort zal je als werknemer niet langer verplicht zijn om een ziekte-attest over te maken voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Dat geldt zowel wanneer je maar één dag ziek bent, als voor de eerste dag ziekte van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Je zal driemaal per kalenderjaar gebruik kunnen maken van deze regeling. Net zoals vroeger zal je nog wel je werkgever op de hoogte moeten brengen van je ziekte. De werkgever heeft ook het recht een controledokter langs te sturen.

Niet voor iedereen

De nieuwe regeling zal echter niet gelden voor alle werknemers. Ondernemingen met minder dan vijftig werknemers hebben de mogelijkheid om, via het sluiten van een cao of een aanpassing van het arbeidsreglement, af te wijken van de nieuwe wetgeving. In deze bedrijven zal de werkgever dus nog steeds kunnen eisen dat er ook voor één dag ziekte een medisch attest wordt afgeleverd.

Samengevat: Werk je in een bedrijf met meer dan vijftig werknemers, dan zal de nieuwe regeling op jou van toepassing zijn en zal je voor drie ziektedagen per kalenderjaar geen ziektebriefje meer moeten indienen. Werk je in een bedrijf met minder dan vijftig werknemers, dan kan je werkgever een ziektebriefje voor de eerste dag ziekte nog verplichten, maar enkel als dit zo wordt opgenomen in een cao of het arbeidsreglement.

Opgelet. De wet moet nog verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Pas vanaf dan zal deze nieuwe regeling in werking treden. Raadpleeg www.hetacv.be voor het laatste nieuws over dit dossier.

Auteur: Dennis Soete | Afbeelding: Shutterstock