Ook niet-actieve tijd van ambulanciers is werktijd

Na een aanslepende discussie tussen de werknemers en de directie van ambulancedienst Ambumed stelde de arbeidsrechtbank op 16 augustus de werknemers in het gelijk. De niet-actieve tijd die ze tussen de interventies verplicht doorbrengen op het werk is ook werktijd.

“De betrokken ambulanciers presteerden shiften van 24 uur,” legt vakbondssecretaris Bart Thys uit. “Tussen de oproepen door mochten ze hun ‘vrije tijd’ zelf invullen, maar ze moesten permanent beschikbaar blijven, ín de bedrijfsruimte, om uit te rukken bij een dringende oproep. Ambumed oordeelde dat slechts 11 van die 24 uur als effectieve arbeidstijd betaald moest worden.”

Maar dat ziet de rechtbank dus anders. “De rechter beschouwt ook die ‘niet-actieve’ tijd als arbeidstijd, waardoor deze dus vergoed moet worden. Ook stelt de rechtbank dat de werkgever heeft nagelaten om inhaalrust toe te kennen bij overschrijding van de maximaal toegestane arbeidsduur en dat overwerk niet betaald werd.”

Arbeidsinspectie

ACV Puls kaartte de scheve situatie al in 2018 aan in het sociaal overleg met de werkgever, na een controle door de sociale inspectie. Hier en daar werden verbeteringen aangebracht, maar aan de grond van de zaak veranderde niks. Daarom trok de vakbond naar de rechtbank. De uitspraak is meteen ook een signaal aan de andere ambulancediensten. “Niet alleen Ambumed zondigt hiertegen. Het is een probleem in de hele private ambulancesector,” legt Thys uit.

Ook de overheid gaat niet vrijuit. “De private ambulancediensten zijn afhankelijk van overheidsfinanciering. En die schiet tekort. De ambulancediensten draaien deels op vrijwilligers. Maar die zijn er steeds minder om de shiften in te vullen. Vaak werken ambulanciers dus niet alleen als werknemer, maar ook als vrijwilliger voor dezelfde werkgever. Dat maakt het probleem complex. Daarom werd ook de overheid in deze procedure betrokkenen en heeft de rechtbank het vonnis tegenstelbaar verklaard aan de Belgische Staat.”

Mijlpaal

Het vonnis is in elk geval een belangrijke mijlpaal in de correcte verloning van ambulanciers. “Nu ook de niet-actieve arbeidstijd vergoed moet worden, gaat ACV Puls dit vonnis gebruiken om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de hele sector te verbeteren. In eerste instantie via het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers, maar we zullen zeker ook de overheid op haar aandeel wijzen. Ook die heeft in dit dossier een heel belangrijke rol te vervullen,” besluit Bart Thys.