Bezorgdheid over werknemersrechten in Oekraïne

Werknemersrechten garanderen in oorlogstijden is niet eenvoudig. Veel werknemers verliezen hun job omdat hun werkplek vernietigd is. Vakbonden in Oekraïne verleenden hun leden sinds het begin van de oorlog financiële en humanitaire bijstand, soms ook opvang buiten de gevechtszones.

Het wordt echter steeds moeilijker, ook voor wie nog een job heeft. Na de invoering van de staat van beleg heeft de president de arbeidswetgeving afgezwakt. Collectieve arbeidsovereenkomsten in bedrijven met minder dan 250 werknemers zijn geschrapt. Bijna driekwart van de Oekraïense beroepsbevolking werkt in zo’n bedrijf en moet nu individueel met zijn of haar werkgever onderhandelen.

Bedrijven mogen een nulurencontract gebruiken voor 10% van de werknemers. Zo’n contract houdt werknemers beschikbaar voor het werk, maar zonder dat ze weten of ze opgeroepen zullen worden. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is bezorgd over deze ontwikkeling. Ook de internationale vakbondswereld heeft opgeroepen de wetsvoorstellen in te trekken.

www.ituc-csi.org