Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector PC 331
(Kinderopvang en Onthaalouders, Geestelijke Gezondheidszorg en Gezondheids­promotie)

In de centra geestelijke gezondheidszorg, de kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders) en de Vlaamse centra voor gezondheid & preventie is er een vakbonds­premie van 90 euro voor wie de voltijdse bijdrage betaalt. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 45 euro. De premie wordt uitbetaald tussen oktober en december 2022.

Van je werkgever heb je bij de loonstrook een formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbonds­premie. Dit attest moet je bezorgen aan het ACV Puls-secretariaat van je regio.

Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 april 2022 lid zijn geworden van de vakbond en betalend lid zijn op 1 oktober 2022. Je moet ook in het refertejaar 2022 hebben gewerkt in een centrum of dienst erkend door de Vlaamse overheid.

PC 319 Opvoedings­instellingen

In de opvoedings- en huisvestingsinstellingen (paritair comité 319.01) wordt in de periode van oktober tot december de vakbondspremie van 90 euro uitbetaald aan leden die de voltijdse bijdrage betalen. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 45 euro.

Van je werkgever heb je bij de loonstrook een formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen aan het ACV Puls-secretariaat van je regio.

Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 april 2022 lid geworden zijn van de vakbond en nog steeds aangesloten zijn op het moment van betaling. Je moet ook in het refertejaar 2022 minstens één dag hebben gewerkt in een opvoedings- en huisvestingsinstelling die erkend is door de Vlaamse overheid.