Ten derden male is het derde boek waarin auteurs Jos Geysels en Erik Vlaminck het armoedeprobleem in ons land aanklagen. De eerste keer deden ze dat in 2014 met De schande en de keerzijde en in 2019 publiceerden ze Uit woede en onbegrip. Nu vragen ze ‘ten derden male’ aandacht voor het probleem: ”Omdat armoede onwenselijk en onmenselijk is.”

Het boek is een dringende oproep om rekening te houden met mensen die in armoede leven. Armoede is niet alleen een kwestie van te weinig centen, maar ook van een gebrek aan kansen en mogelijkheden.

Het is een schande dat politiek verantwoordelijken van een samenleving die voldoende middelen heeft om iedereen een menselijk leven te laten leiden, blind blijven voor de ellende van een alsmaar groter wordende groep van medeburgers.

Ten derden male geeft feiten en cijfers over het armoedeprobleem, naast persoonlijke verhalen en anekdotes. Suggesties om het armoedeprobleem daadwerkelijk aan te pakken, ontbreken niet.

Interesse in dit boek? Stuur dan je naam en adres vóór 28 oktober 2022 naar topboek@acv-csc.be en maak kans op één van de drie exemplaren die we gratis weggeven.