Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis

Het thema van de Werelddag van Verzet tegen Armoede is dit jaar ‘een warme thuis’. Door de stijgende energieprijzen dreigen meer mensen dan ooit in de problemen te komen. En voor wie al in de knoei zat, wordt de situatie nog moeilijker. “Bij veel mensen gaat de helft tot twee derde van hun inkomsten naar huur, energie en voeding. Als die drie uitgavenposten duurder worden, wordt het alleen maar moeilijker om de eindjes aan mekaar te knopen,” weet ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp van het Netwerk tegen Armoede.

Van Geldorp: “Voor veel kwetsbare mensen is een huis niet per se een thuis. Ze wonen vaak noodgedwongen in woningen van slechte kwaliteit die niet goed geïsoleerd zijn, waardoor ze sowieso meer verbruiken. Om kosten te besparen, gaan ze heel zuinig om met energie en verwarmen ze hun woning soms maar een uur of een aantal uren per dag. Of helemaal niet. De energiecrisis drijft de prijzen nu serieus de hoogte in, waardoor mensen in armoede nog minder overhouden aan het einde van de maand.”

 

“Veel kwetsbare mensen wonen vaak noodgedwongen in woningen van slechte kwaliteit die niet goed geïsoleerd zijn, waardoor ze sowieso meer verbruiken.”

 

In welke mate biedt het sociaal tarief bescherming?

Van Geldorp: “Het sociaal tarief biedt wel bescherming, maar het stijgt ook mee met de hogere energieprijzen. Ook dat wordt op de duur onbetaalbaar. Het is goed dat er een uitbreiding is gekomen van het sociaal tarief naar mensen met verhoogde tegemoetkoming. Dat zijn in totaal ongeveer 1 miljoen gezinnen. Maar de verlenging is telkens maar tijdelijk, nu tot 31 maart 2023. We pleiten voor een structurele verankering van het sociaal tarief voor de grotere groep mensen.”

Ook los van de energieprijzen is ‘wonen’ een belangrijk thema. Maar ook een probleem voor veel mensen in armoede.

Van Geldorp: “Een goede, betaalbare en kwalitatieve woning geeft rust en zorgt ervoor dat mensen meer mentale ruimte hebben voor andere zaken, zoals werk, school … Als je constant in stress leeft door een slechte woning, heb je vaak te maken met problemen op het vlak van goede slaap, gezondheid, concentratie, sociaal contact … Het effect ervan is soms heel je leven voelbaar. Daarom hebben we drie centrale eisen geformuleerd in kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. We stellen voor dat er meer en sneller kwalitatieve sociale woningen bijkomen, dat private verhuurders ondersteund worden om hun woningen energiezuinig en betaalbaar te verhuren en dat woonmaatschappijen verder en meer zouden huren op de private huurmarkt, zoals de sociale verhuurkantoren doen. Zo hopen we op oplossingen voor de 180.000 gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning.”

www.17oktober.be