Vlaams ACV-congres zet deelnemers aan tot actie

Op 7 en 8 september hield het Vlaamse ACV een congres. Wij polsten bij een aantal deelnemers welke thema’s of klemtonen na afloop bij hen nazinderden.

Huisvesting

Voor Lut Cromphout is dat degelijke sociale huisvesting. “Dat is heel belangrijk in de strijd tegen armoede. De overheid moet daar voldoende in investeren.” Maar in deze dure tijden is er meer nodig. “De overheid vraagt aan banken om soepel te zijn voor mensen die moeite hebben met hun hypotheekafbetaling. Waarom vraagt ze dat ook niet voor huurders? Die zijn extra kwetsbaar door de hoge energiefacturen.” En ook de verhuurders dragen een verantwoordelijkheid. “Tijdens het congres werd het idee gelanceerd dat verhuurders een bewoonbaarheidsattest zouden moeten kunnen voorleggen alvorens een woning te huur aan te bieden. Huurders hebben recht op zekerheid over de kwaliteit van het pand dat ze huren.”

 

“Nu is het aan ons om de ideeën uit te voeren!”

 

Neoliberaal beleid

“Eens te meer merkten we tijdens het congres dat de gevolgen van dertig jaar neoliberaal beleid ons niet veel vooruit hebben geholpen,” merkt Mike Verhaeghe op. “Veel mensen staan nog altijd – en vandaag steeds vaker letterlijk – in de kou. Ze hebben het echt moeilijk. De voorstellen over extra sociale bescherming zijn daar duidelijk een reactie op.”

Mobiliteit

“Ik vind het belangrijk dat men benadrukte dat de overheid niet louter burgers moet ondersteunen met individuele subsidies, maar ook moet gaan voor collectieve oplossingen,” vult Myrte Dierickx aan. “Er is nood aan meer sociale woningen, maar ook aan collectieve overheidsprojecten om huizen, wijken en gebouwen energiezuinig te maken.” Op vlak van openbaar vervoer werd gehamerd op kwaliteit en toegankelijkheid. “Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijk om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. In het versnipperd en gebetonneerd Vlaanderen is daar nog veel werk aan.” Haar eerste vakbondscongres was alleszins een verrijkende ervaring. “Samen met werknemers uit andere sectoren nadenken, maakte de discussies veel genuanceerder.”

Ketenzorg

Kenneth Rumes onthield vooral dat ketenzorg een opstap is naar duurzaamheid. “Het is me meer dan ooit duidelijk geworden dat het de verantwoordelijkheid van elke medewerker is om de werking van het bedrijf waar je werkt in vraag te durven stellen, van bron tot monding. Door daarop in te zetten kunnen we de ommezwaai maken naar een duurzame economie. Het is nu aan ons om daarmee aan de slag te gaan in de bedrijven waar we werken.”

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: James Arthur