Distributie (PC 202, 311 en 312)

Wie lid is van ACV Puls, krijgt jaarlijks 145 euro terug van de betaalde bijdragen. Voor wie een verminderde bijdrage betaalt of wie met SWT is (het vroegere brugpensioen) en de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, bedraagt de vakbondspremie 72,5 euro.

Eind mei of begin juni krijg je van je werkgever een attest bij je loonfiche van de maand mei. Bezorg de beide luiken van dit attest, goed ingevuld en voorzien van je bankrekeningnummer en handtekening, aan het ACV Puls-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt betaald van 15 juni tot 30 september.

Maatwerkbedrijven (PC 327)

Ben je lid van het ACV en werkte je het voorbije jaar in een maatwerkbedrijf in Vlaanderen. Dan heb je recht op een vakbondspremie. Die betaalt je ledenbijdrage voor een deel terug.

Heb je een volledig jaar gewerkt, dan bedraagt de premie 90 euro. Werkte je een onvolledig jaar, dan ontvang je 7,50 euro per gewerkte maand.

Van je werkgever ontving je een premiekaart. Noteer daar je rekeningnummer op en bezorg de kaart ingevuld terug aan het ACV Puls-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt uitbetaald tussen 30 mei en 31 juli.

Vakbondspremie Ziekenhuizen, ouderenzorg, wijkgezondheidscentra (PC 330)

De vakbondspremie voor werknemers uit de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg en revalidatiecentra bedraagt voor leden die een volledige vakbondsbijdrage betalen 110 euro. Voor leden die de verminderde bijdrage betalen is het 55 euro. De premie wordt uitbetaald tussen 1 juli en 30 september 2022.

Kijk even na of je gegevens juist zijn en bezorg het attest ter betaling aan ACV Puls. Dat kan op één van de volgende manieren:

• Ofwel overhandig je het ondertekend attest aan een ACV Puls-afgevaardigde op je werk;

• Ofwel verzend je het ondertekend attest naar het plaatselijk ACV Puls-kantoor in je regio, het adres kan je vinden op de achterzijde van je attest;

• Ofwel gebruik je deze link: www.hetacv.be/vakbondspremie-non-profit

Op een invulscherm word je dan gevraagd om een aantal gegevens in te vullen die op het attest staan. Hou het attest dus best bij de hand. Nadien druk je op ‘verzenden’. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging.