Alles wordt duurder. De inflatie maakt hoge sprongen. Gelukkig hebben de vakbonden in de meeste sectoren afspraken afgedwongen waardoor de lonen de levensduurte wat volgen. Let op, de index is dus geen opslag, maar beschermt alleen enigszins je koopkracht! De komende maanden worden de lonen aangepast in volgende sectoren.

De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

Mei 2022

PC 130 | Drukkerijen en dagbladbedrijven: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 211 | Staalnijverheid: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 327 | Beschutte en sociale werkplaatsen: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en diensten: Alle lonen worden met 2% verhoogd

Pensioenen: Alle pensioenen worden met 2% verhoogd

Juni 2022

PC 227 | Audiovisuele sector: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 304 | Podiumkunsten: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 318 | Gezinszorg: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 319 | Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 329 | Socio-culturele sector: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 331 | Welzijn- en gezondheidssector Vlaanderen: Alle lonen worden met 2% verhoogd