De zomermaanden komen in het vizier. Tijd dus om uit te kijken naar een welverdiende vakantieperiode – én je vakantiegeld om al je plannen waar te maken. Hieronder overlopen we in het kort een aantal belangrijke principes. Onderstaande regels gelden voor alle bedienden. Voor arbeiders is de situatie anders. Zij ontvangen hun vakantiegeld via een vakantiekas en niet via de werkgever. Arbeiders kunnen de gegevens over de betaling van hun vakantiegeld (bedrag en tijdstip) alsook hun rechten op vakantiedagen raadplegen via www.mijnvakantierekening.be

Je recht op vakantiedagen en vakantiegeld is gebaseerd op je prestaties van het voorgaande jaar. Heb je in 2021 een volledig jaar gewerkt en is er niks veranderd aan je werksituatie, dan heb je in 2022 recht op vier weken vakantie met behoud van loon volgens het arbeidsregime waarin je nu werkt. Je werkgever moet daar bovenop je vakantiegeld uitbetalen. Dat bedraagt 92% van je bruto maandloon. Dit moet je ten laatste ontvangen in de maand waarin je je hoofdvakantie neemt, maar doorgaans krijg je dat al in de loop van de maand mei of juni. We herhalen graag nog even dat je verlof in principe voor 31 december 2022 moet opgenomen worden.

Sommige gebeurtenissen hebben een invloed op je vakantiedagen en vakantiegeld. Zo bouw je bijvoorbeeld geen verdere vakantierechten op als je langer dan twaalf maanden ziek bent, of tijdens periodes van tijdkrediet of thematische verlof. Heb je dus vorig jaar ouderschapsverlof genomen? Dan krijg je dit jaar minder vakantiedagen en -geld. Hetzelfde geldt voor onbetaald verlof. Periodes van tijdelijke werkloosheid in 2021 hebben in 2022 geen invloed op je vakantierechten: de periodes van tijdelijke werkloosheid werden voor 2021 gelijkgesteld aan gewerkte periodes.

Ook een (tijdelijke) wijziging in je arbeidsduur kan een impact hebben op het aantal op te nemen dagen of op betaling van je vakantiegeld. Mogelijk moet je hiervan eind december nog een afrekening ontvangen.

Veranderde je in 2021 van werkgever, dan ontving je van je vorige werkgever bij je vertrek je vervroegd vakantiegeld voor de periode van 2021 dat je voor hem werkte. Je huidige werkgever zal je voor die periode dus geen vakantiegeld uitbetalen, maar wel voor de periode die je voor hem werkte. Datzelfde principe geldt als je dit jaar van werk verandert.

We kunnen hier jammer genoeg niet ingaan op alle mogelijke situaties. Heb je twijfels over de juistheid van je vakantiegeld, je vakantiedagen, de verrekening van je vakantie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijk ACV Puls-secretariaat. Je vindt deze gegevens achteraan deze editie.

Auteur: Ben Catteau | Afbeelding: Shutterstock