Indexaanpassingen Maart / April 2022

De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

 

Indexverhogingen maart 2022

PC 202.00 Bedienden kleinhandel voedingswaren: Alle lonen worden met 1% verhoogd

PC 312 Warenhuizen: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 327 Beschutte en sociale werkplaatsen: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 330 Gezondheidsinrichtingen en diensten: Alle lonen worden met 2% verhoogd

Pensioenen Alle pensioenen worden met 2% verhoogd

Indexverhogingen april 2022

PC 318 Gezinszorg: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 319 Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 329 Socio-culturele sector: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 331 Welzijn- en gezondheidssector Vlaanderen: Alle lonen worden met 2% verhoogd