Vraag van de maand: wat als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag?

#MeToo heeft heel wat in beweging gezet in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op het werk. Het wordt niet langer stilgehouden wanneer bepaalde acties op de werkvloer niet meer door de beugel kunnen.

Eén op de drie werknemers voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Conflicten, pesterijen, seksuele intimidatie en (verbale of fysieke) agressie zijn allemaal vormen van grensoverschrijdend gedrag op het werk, die het welzijn van de werknemers en de kwaliteit van hun werk bedreigen. Dergelijk ongewenst gedrag op het werk bestrijden is essentieel om het psychosociaal welzijn en de lichamelijke integriteit van alle werknemers te beschermen.

Een werkgever moet er in de eerste plaats alles aan doen om dit gedrag te voorkomen door een beleid uit te stippelen waarin zowel preventieve maatregelen voorkomen als concrete maatregelen om het gedrag aan te pakken als het zich voordoet.

De vraag is echter ook welke stappen jij als werknemer kan ondernemen tegen grensoverschrijdend gedrag op het werk, als de maatregelen van de werkgever niet volstaan. Volgende stappen zijn steeds mogelijk:

01. Melding maken en/of informatie inwinnen bij de vertrouwenspersoon, preventieadviseur of arbeidsgeneesheer.

02. Een informele klachtenprocedure opstarten, waarbij je samen met de vertrouwenspersoon en/of preventieadviseur op informele wijze tot een oplossing kan komen.

03. Volstaat dat niet: een interne formele procedure door een formele klacht in te dienen bij de preventieadviseur (of vertrouwenspersoon).

04. Een externe gerechtelijke procedure instellen door klacht neer te leggen bij de inspectiediensten van toezicht welzijn op het werk, arbeids- of strafrechtbank (bij criminele feiten).

Uiteraard komt het hopelijk niet zo ver. Maar weet alleszins dat je na het indienen van een formele klacht beschermd bent tegen ontslag. Je kan eventueel aanspraak maken op een beschermingsvergoeding.

Word je onverhoopt met ontslag geconfronteerd? Dan kan je natuurlijk ook altijd bij je ACV Puls secretariaat terecht. Want je weet: you never work alone!

Auteur: Karolien Rouffart | Afbeelding: Shutterstock