Standpunt: Arbeidsdeal oogt mooi, maar smaakt zuur

De in de media veel besproken arbeidsdeal smaakt steeds zuurder. Al klonk het na de promo-week van de federale regering tot zelfs in India dat “Belgium approves 4-day week and gives employees the right to Ignore their bosses after working hours”, toch stellen wij vast dat de reële impact van deze deal minder glorieus is.

We willen ons uiterste best doen om positief te kijken naar vernieuwingen op de arbeidsmarkt. We zien gráág het glas halfvol. Perfectie is niet van deze wereld en de diversiteit van mensen en meningen is groot. Ook de Vivaldi-regering is veelkleurig. Maar deze arbeidsdeal is toch met erg blauwe inkt geschreven.

De arbeidsdeal gaat over veel. Héél veel. In de deal staan afspraken over deconnectie, het recht op vorming, e-commerce, platformwerk, de vierdagenweek. Over hoe die verschillende aspecten moeten worden gegarandeerd in kleine en grote ondernemingen.

Voor elk van de thema’s zijn er onopgeloste angels. Die moeten nog verder concreet gemaakt worden. Maar het oogt allemaal toch wat minder fraai en soms zelfs bijzonder zuur als we het akkoord van wat dichterbij bekijken.

Over deconnectie en vorming willen wij via het sociaal overleg afspraken maken, op maat en met inspraak van de betrokken werknemers. Een werkweek met vier dagen van 10 uur klinkt leuk, maar is een gemiste kans voor een vierdagenweek die écht de arbeidsduur vermindert. Nachtarbeid op basis van vrijwilligheid is een historische kanjer van liberalisering. ACV Puls bewees in het recente verleden dat er ook afspraken via collectief overleg mogelijk zijn die wél rekening houden met gezondheidsaspecten en toeslagen.

Achter de hele deal gaat een onrustwekkend patroon schuil dat werkgevers vrij spel geeft in de organisatie van sociale dumping en de race to the bottom. De deal stimuleert hen geenszins om te werken aan een gezond en duurzaam verhaal dat via sociaal overleg werk maakt van gezonde en goed betaalde jobs. Bijkomende mogelijkheden om arbeid goedkoper te organiseren, zetten bovendien bedrijven onder druk die wel respect hebben voor goede arbeidsvoorwaarden. Dat dit politiek nog eens verheerlijkt wordt in deze arbeidsdeal, getuigt ofwel van een zeer liberale maatschappijvisie ofwel van een manifeste miskenning van de sociale realiteit.

Het water loopt altijd naar de zee. Maar we zullen zorgen dat er her en der wat stevige sluizen komen.

Auteur: Stefaan Decock |  Afbeelding: Dries Luyten