Digitalisering

V.B. – via mail

In het artikel over digitalisering in de vorige editie van Puls Magazine gaat u in op de impact van Kate op het leven van de werknemer. Maar elke werknemer is ook een consument en vaak klant van Kate en haar producten. De vraag die bij mij dan speelt is: hoe kan er voorkomen worden dat Kate, die steeds meer invloed zal krijgen, haar zin doordrukt via manipulatie van de klant? Ze beschikt namelijk over alle gegevens?

Kate zal handelen volgens het businessmodel van de bank en we weten allemaal dat ethiek daar ver te zoeken is. Hoe zorgen we ervoor dat de klant als mens wordt behandeld en gezien wordt in zijn mogelijkheden en beperkingen, want financieel en sociaal-fysiek-emotioneel welzijn hangt wel degelijk samen. Hoe zorgen we ervoor dat niet het winstmodel van de bank, maar de mens centraal staat bij een robot als Kate? Die uitdaging lijkt me groot en dringend en van een enorme impact.

Nvdr.: Als vakbond kozen we er in ons artikel voor om in te zoomen op wat digitalisering betekent voor werknemers. Maar dat neemt inderdaad niet weg dat digitalisering ook gevolgen heeft voor consumenten.

Langdurig ziek

A.B. – via mail

Ik ben langdurig ziek. Nieuwe regeringsmaatregelen hebben tot doel deze groep te heractiveren. Ik vind dat men daarin ook rekening zou moeten houden met het feit dat ik probeer mijn bijdrage te leveren aan onze samenleving. Ik werk vijf maal per week 2,5 uur als vrijwilliger in een rusthuis, waaronder zaterdag, zon- en feestdagen. Deze dagen heb ik zelf voorgesteld omdat er in rusthuizen dan een beperkte bezetting is. Daarnaast ben ik ook zestig jaar en in tegenstelling tot wat men zegt, is het vinden van een job op die leeftijd een utopie. Zij die zeggen dat dit kan, moeten het maar eens proberen. Mijn leeftijd, het feit dat ik langdurig ziek was en progressief terug aan het werk ging, maken het mij onmogelijk om terug een job te vinden. Misschien kunnen jullie deze mail doorsturen naar bevriende politici. Dan kunnen zij hier in hun regelgeving rekening mee houden.

Nvdr.: Dit verhaal is geen alleenstaand geval. Zieken en werkzoekenden activeren, is niet hetzelfde als mensen écht kansen bieden op de arbeidsmarkt. Daar hebben we als vakbond al meermaals op gewezen. Helaas volgt de regering niet altijd onze voorstellen en aanbevelingen.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:

Redactie Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen | communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be