Een jaar geleden legde Getronics België de boeken neer. Ruim 220 medewerkers kwamen op straat te staan. Kevin Kiggen was op dat moment vakbondsafgevaardigde bij Getronics. Momenteel is hij aan de slag als secretaris bij ACV Puls.

Kevin, kan je even schetsen waarom jouw toenmalige werkgever in slechte papieren raakte en kopje onder ging?

“Getronics België maakte deel uit van de veel grotere Getronics-groep, een verzameling IT-dienstverleningsbedrijven die in 2017 om en bij de 4.500 werknemers in twintig landen in dienst hadden. Datzelfde jaar kwam de groep in handen van nieuwe investeerders. De Braziliaanse zakenman Nana Baffour was de voornaamste figuur en goed voor 51% van de aandelen. Een ondoordacht beleid en een al te ambitieuze overname van een grote Amerikaanse IT-groep in 2018 brachten de groep in zware liquiditeitsproblemen. Specifiek voor Getronics België kwam daar nog bij dat die onderneming systematisch werd leeggemolken ten behoeve van andere ondernemingen van de groep.”

“Eind 2019, begin 2020 was het welletjes voor de geldschieters. In eerste instantie werd afscheid genomen van Baffour. In maart 2020 werd dan, na een kortstondige extra inspanning, de geldkraan volledig dichtgedraaid. Op dat ogenblik was Getronics België eigenlijk al virtueel failliet. Kort daarna heeft GSH, op dat ogenblik nog een kleine minderheidsaandeelhouder, te kennen gegeven de hele groep te willen overnemen.”

Deze overname verliep niet helemaal volgens het boekje. Kan je hier iets meer over vertellen?

“GSH had enkel interesse in de meer lucratieve onderdelen van de groep. De schulden, de minder rendabele contracten en een aanzienlijk deel van het personeel waren ze liever kwijt dan rijk. Daarom hebben ze Getronics België eerst afgezonderd van de rest van de groep. Vervolgens werd deze rest via een Nederlandse insolventieprocedure voor een habbekrats (220.000 euro) opgekocht. Het personeel van Getronics België werd gevraagd in te stemmen met een sociaal bloedbad. Toen dit geen verf bleek te pakken, werd ook in België een gerechtelijke reorganisatieprocedure opgestart. Zo slaagde de Getronics-groep erin om de belangrijkste contracten – en een beperkt aantal zorgvuldig geselecteerde werknemers – van Getronics België over te nemen. Kort daarna werd het overgrote deel van het personeel met de schulden in het faillissement gedropt. Omwille van het faillissement moesten die 220 ontslagen werknemers voor de betaling van hun vertrekvergoeding en achterstallen aankloppen bij het sluitingsfonds.”

Klopt het dat het sluitingsfonds tot op vandaag nog niets heeft uitbetaald aan de ontslagen werknemers?

“Helaas. Het fonds voert momenteel een uitgebreid onderzoek naar onregelmatigheden in het kader van het faillissement en vooral de daaraan voorafgaande overdracht in het kader van de gerechtelijke reorganisatie.”

Hebben de werknemers zich neergelegd bij de manier waarop Getronics de zaken heeft aangepakt?

“Het spreekt voor zich dat de werknemers de handelswijze van hun werkgever maar weinig wisten te smaken. Met de vakbondsafvaardiging hebben we van in het begin zeer goed gecommuniceerd met het personeel. Daarom besloot de directie op een gegeven ogenblik zelfs om alle mails van de vakbondsafgevaardigden te blokkeren. Ondanks de vele intimidatiepogingen zijn we de hele tijd schouder aan schouder blijven staan. Via digitale persconferenties, een staking, pamfletten, enz. hebben we onze bezorgdheden steeds kunnen ventileren. ACV-Puls heeft ons hierbij enorm geholpen.”

Hebben jullie na het faillissement ook juridische stappen ondernomen?

“Zeker. Tijdens de reorganisatieprocedure werd de overdracht van de interessante delen van Getronics België naar een andere vennootschap van de groep bedisseld met miskenning van de meest fundamentele bepalingen van de wet. Zo werden de overlegorganen zeer ondermaats geïnformeerd en werd er bij de keuze van de over te nemen werknemers zorgvuldig over gewaakt dat geen enkele vakbondsafgevaardigde met een actief mandaat werd overgenomen. Dat kan natuurlijk niet.”

Hoe denk je dat het ACV zich in de toekomst beter kan voorbereiden op dergelijke zaken?

“In de eerste plaats is het van belang om de opgedane kennis en ervaringen te delen en intern de nodige expertise op te bouwen. Daarnaast moet ook de huidige insolventiewetgeving dringend onder de loep worden genomen. Binnen het ACV wordt hier momenteel volop aan gewerkt!”

De getroffen werknemers hebben nog geen vergoeding ontvangen van het Sluitingsfonds. Dat voert op dit moment een onderzoek naar onregelmatigheden in het faillissement.

Auteur: Jan Deceunynck |  Afbeelding: Belga Image