Voedingssector

Vanaf november 2021 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de voedingssector hun vakbondspremie. De premie bedraagt maximaal 145 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen en de duur van het lidmaatschap.

Om recht op de vakbondspremie te hebben, moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 minstens elf dagen gewerkt hebben in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingssector (PC 220). Je PC-nummer kan je op je loonfiche terugvinden. Ook moet je ten laatste op 1 maart 2021 lid zijn van het ACV en nog altijd aangesloten zijn op het ogenblik van de uitbetaling. In orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage is ook vereist.

De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in cash of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke ACV-Puls-secretariaat.