Alle lonen worden met 2% verhoogd in de volgende sectoren:

PC 304 | Podiumkunsten

PC 307 Makelarij

PC 318.02Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

PC 319.01Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn, welzijnswerk, CIG en CKG

PC 327 Sociale werkplaatsen

PC 329.01Socioculturele sector

PC 331 Kinderopvang, CGGZ, diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie

PC 337Aanvullend paritair comité voor de non-profit