Betrek industriewerknemers in duurzame economie

Tegen 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn en geen broeikasgassen uitstoten. De Europese industrievakbond IndustriAll wil dat in de transitieplannen ook rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de betrokken industriewerknemers. Zo heeft de overheid in Duitsland de ambitieuze doelen voor de steenkoolsector gekoppeld aan concrete afspraken met de lokale vakbonden. Werknemers mogen niet ontslagen worden omwille van de transitie. De werknemer wiens job verdwijnt, krijgt een andere job en een financiële compensatie voor het loonverschil. Zo’n afspraken zijn in heel Europa nodig.

Als de EU een voortrekker van een groene industrie wil zijn, mogen de industriewerknemers niet vergeten worden. Dit vraagt concrete plannen, acties en investeringen in o.a. technologie en infrastructuur. Het Fonds voor Rechtvaardige Transitie is alvast een stap in de juiste richting, maar er is meer nodig om iedereen mee te nemen in de transitie. Als basis voor omscholingsplannen is er nood aan een inventaris van vaardigheden voor de nieuwe economie. De Europese industrievakbonden startten een campagne om werknemers te sensibiliseren en overheden wakker te schudden.

www.industriall-europe.eu