Ben je als thuiswerker verzekerd tegen een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt, is een arbeidsongeval. De plaats waar die arbeidsovereenkomst uitgevoerd wordt, speelt daarin geen rol. Dus ook een ongeval tijdens het telewerken valt hieronder.

Omdat telewerk, zeker sinds de pandemie, meestal thuis wordt uitgevoerd, is het niet zo eenvoudig om te bepalen of dit tijdens en door het werken gebeurd is. Daarom werd aan de arbeidsongevallenwet voor telewerkers een vermoeden van uitvoering van de arbeidsovereenkomst toegevoegd, weliswaar beperkt in tijd en ruimte.

Wanneer je als telewerker een ongeval hebt op de plaats en tijdens de uren vermeld in de telewerkovereenkomst, wordt dus steeds een arbeidsongeval vermoed. Als de plaats(en) en uren niet uitdrukkelijk worden vermeld, wordt vermoed dat je thuis werkt (of op de plaats waar je gewoonlijk telewerkt) en tijdens de uren die je normaal op de werkplaats zou werken. De verzekeraar kan nog wel het tegenbewijs proberen te leveren.

Een ongeval op de weg naar en van je werk wordt ook als arbeidsongeval beschouwd. Hiermee wordt het normale traject van je verblijfplaats naar je werkplaats bedoeld (en omgekeerd). Maar ook omwegen als je bijvoorbeeld je kinderen wegbrengt of ophaalt in de kinderopvang of op school, en een verplaatsing van en naar de plek waar je eet of eten gaat halen, worden als normaal traject beschouwd.

Ook tijdens het thuiswerken kan je dus een arbeidsongeval hebben. Voor meer vragen hierover kan je terecht in onze regionale kantoren. De adressen vind je op de achterkant van het magazine.

Auteur: Audrey Rottier |  Afbeelding: Shutterstock