Vakbondspremie Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector PC 331
(Geestelijke gezondheidzorg, Kinderopvang en Gezondheidspromotie)

In de centra geestelijke gezondheidszorg, de kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders) en de Vlaamse centra voor gezondheid & preventie is er een vakbondspremie van 86,76 euro voor wie de voltijdse bijdrage betaalt. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro. De premie wordt uitbetaald tussen oktober en december 2021. Van je werkgever heb je bij de loonstrook een formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen aan het ACV Puls-secretariaat van je regio.

Om recht te hebben op de vakbonds­premie moet je ten laatste op 1 april 2021 lid zijn geworden van de vakbond en betalend lid zijn op 1 oktober 2021. Je moet ook in het refertejaar 2021 hebben gewerkt in een centrum of dienst erkend door de Vlaamse overheid.

Vakbondspremie PC 319 Opvoedingsinstellingen

In de opvoedings- en huisvestingsinstellingen (paritair comité 319) wordt in de periode van oktober tot december de vakbondspremie van 86,76 euro uitbetaald aan leden die de voltijdse bijdrage betalen. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro.

Van je werkgever heb je bij de loonstrook een formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbonds­premie. Dit attest moet je bezorgen aan het ACV Puls-secretariaat van je regio.

Om recht te hebben op de vakbonds­premie moet je ten laatste op 1 april 2021 lid geworden zijn van de vakbond en nog steeds aangesloten zijn op het moment van betaling. Je moet ook in het refertejaar 2021 minstens één dag hebben gewerkt in een opvoedings- en huisvestingsinstelling die erkend is door de Vlaamse overheid.