PC 202 | Kleinhandel voedingswaren: Alle lonen worden met 1% verhoogd

 

PC 210 | Staalnijverheid: Alle lonen worden met 2% verhoogd

 

PC 216 | Notarisbedienden: Vorige lonen x 1,0086 (A)

 

PC 309 | Beursvennootschappen: Vorige lonen x 1,007726 (M)

 

PC 310 | Banken: Vorige lonen x 1,0077 (S)

 

PC 311 | Grote kleinhandelszaken: Alle lonen worden met 2% verhoogd

 

PC 327 | Beschutte werkplaatsen: Alle lonen worden met 2% verhoogd

 

PC 330 | Ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging, revalidatiecentra, gezondheidsondersteunende diensten: Alle lonen worden met 2% verhoogd

 

 

(A) De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen.

(M) De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en het schaalloon blijft behouden.

(S) De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.