Wat zijn de huidige regels rond thuiswerk?

Dat is geen eenvoudige vraag. Op dit moment zijn er namelijk verschillende regelingen en werken de sociale partners nog een advies uit voor een betere omkadering.

Toen de Nationale Veiligheidsraad in maart 2020 thuiswerk aanbeval en later verplichtte om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd thuiswerk op veel plaatsen noodgedwongen overhaast georganiseerd.

De bestaande afspraken over structureel telewerk in cao (collectieve arbeidsovereenkomst) nr. 85 regelen enkel telewerk op vrijwillige basis. De verplichtingen over de organisatie van het telewerk (frequentie, beschikbaarheid, enkel onkostenvergoeding voor internet en apparatuur, arbeidsvoorwaarden, welzijn, … ) zijn dus niet van toepassing op het verplicht telethuiswerk in het kader van de pandemie. Ook de regels voor occasioneel telewerk in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk zijn niet van toepassing op het verplicht telewerk. Ook deze wet legt weinig verplichtingen op over het beschikbaar stellen van materiaal of onkostenvergoedingen.

Hierdoor zaten heel wat werknemers zonder enige omkadering maanden aan een stuk voltijds thuis te werken. In januari 2021 werd dan de tijdelijke cao nr. 149 gesloten voor het verplicht telethuiswerken tijdens de pandemie. De cao voorziet dat in bedrijven die geen telewerkregeling hadden uitgewerkt, afspraken kunnen worden gemaakt over de onkostenvergoeding en verplicht de naleving van de welzijnswet. Deze cao loopt echter ten laatste af op 31 december 2021.

Ondertussen bereiden heel wat bedrijven zich hierop voor en worden er ondernemingscao’s afgesloten die een structurele regeling voor telethuiswerk voorzien. Die bieden een duidelijkere en meer uitgebreide omkadering dan cao nr. 85, die al dateert van meer dan 15 jaar geleden. Wellicht liggen er in jouw bedrijf dus al enkele specifieke afspraken vast voor het (toekomstige) thuiswerk.

Ondertussen heeft de Kamer in juli ook aan de sociale partners een advies gevraagd over ingediende voorstellen voor de omkadering van telewerk na de coronacrisis. Daarin gaat bijzondere aandacht naar welzijn en gezondheid van de betrokken werknemer en wordt ook stilgestaan bij andere aspecten zoals een kostenvergoeding voor thuiswerkers.

Auteur: Audrey Rottier  |  Afbeelding: Shutterstock