Hoe intens en verschillend kunnen emoties zich in een vakantieperiode opdringen! Van voetbalontgoochelingen, natuurrampen en slecht weer over olympische euforie en sportieve drama’s tot puur genot voor wie écht vakantie kon nemen. Ik ben er zelf even onderuit gemuisd richting Italië, weg van de kommer en kwel en met de vaste wil om even niet aan het werk te denken.

Het is me op één boom na gelukt. Een stevig vertakte en dik gebladerde moerbeiboom zorgde even voor de omschakeling. Zijn wijd gespannen kruin bood zowel airco en schaduw, als bescherming tegen zon en regen. De stevige takken en het beschermend bladerdak voerden mij naar het al even noodzakelijk beschermend huis van onze sociale zekerheid. Ze moeten ongeveer dezelfde leeftijd hebben. De boom haalde mij even uit mijn vakantieroes en deed me omschakelen naar de socio-economische realiteit van dit najaar.

Om tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad te bereiken van 80 % wil de federale regering jaarlijks een werkgelegenheidsconferentie organiseren – over de evoluties op de arbeidsmarkt, maar ook alle takken van de sociale zekerheid komen in beeld. Daar kunnen de sociale partners niet ontbreken.

De eerste werkgelegenheidsconferentie, op 8 en 9 september 2021, focust zich op een ‘harmonieus loopbaaneinde’ als voorloper van een grondiger pen­sioenhervorming. Het zal niet verbazen dat dit in vakbondskringen tot enige zenuwachtigheid leidt. Eerdere debatten hierover liggen nog altijd zwaar op de maag. De optrekking van de pensioenleeftijd naar 67 jaar blijft een bron van verzet.

We zijn dus op onze hoede. We willen ons als ACV vooral niet laten vangen in nieuwe carcans die kwalitatief arbeidsmarktbeleid opdelen in hokjes of de samenhang negeren tussen werkbaar werk, een stabiel en rechtszeker eindeloopbaanbeleid, leefbare afbouwmogelijkheden, een menselijk re-integratiebeleid bij arbeidsongeschiktheid en kwaliteitsvolle pensioenen.

Het ACV wil constructief meewerken aan de werkgelegenheidsconferentie. Ook wij zijn een werkgelegenheidsgraad van 80 % genegen, maar dan wel via een open debat en een reële investering in een kwaliteitsvol tewerkstellingsbeleid. We hebben duidelijke speerpunten. Geen eindeloopbaanbeleid zonder een beginloopbaanbeleid. Stop de precarisering van contracten. Langer werken moet kunnen, maar zonder verplichting. En we willen eindeloopbaanregelingen op maat met landingsbanen vanaf 55 jaar, SWT-mogelijkheden vanaf 60 jaar en wettelijk pensioen vanaf 65 jaar.

We zullen zien hoe sterk de verschillende regeringen in België zijn in de omschakeling. Of ze vlot omschakelen van een coronabeleid naar een duurzaam sociaal-economisch beleid. ACV Puls is er alvast klaar voor.

Auteur: Stefaan Decock – Algemeen secretaris ACV Puls | Foto: Dries Luyten