Uitbetaling vakbondspremies

Vakbondspremie PC 209 Metaal 2020

Ben je sinds 1 oktober 2020 aangesloten bij ACV Puls en was je in 2020 minstens één maand in dienst van een metaalbedrijf (paritair comité 209)? Dan heb je recht op een vakbondspremie van 110 euro.
De premie aanvragen is eenvoudig. Je ACV Puls-afgevaardigde zal je vragen om je adres- en contactgegevens te controleren en eventuele wijzigingen mee te delen. Hij of zij bezorgt die informatie dan aan de dienst syndicale premies die je de premie betaalt.
Werk je in een metaalbedrijf zonder ACV Puls-afgevaardigde(en) of ben je intussen uit dienst getreden? Dan sturen we een brief naar je thuisadres. Kijk na of je gegevens, zoals naam en adres van je werkgever, nog kloppen en pas aan als er iets veranderd is. Bezorg ons die info via een digitaal invulformulier, een pdf-scan of papieren versie van je (aangepaste) brief.

Ben je tegen half mei nog niet gecontacteerd door een ACV Puls-afgevaardigde en heb je ook geen brief ontvangen? Laat dit dan weten aan het ACV Puls-secretariaat in je regio.
Het premiebedrag wordt overgeschreven naar je individuele bankrekening. De uitbetalingsperiode loopt van 15 april tot 15 juli 2021.

Vakbondspremie non-ferro (PC 224)

In de sector van de non-ferrometalen (paritair comité 224) is er een vakbondspremie van 110 euro. De premie wordt uitgekeerd van 27 april tot 31 juli 2021.
Voor de bedienden en kaderleden bij Umicore, Aurubis en Nyrstar is er een eigen bedrijfspremie. De premie geldt alleen als je je uiterlijk op 31 maart 2021 lid was van de ACV Puls. Om je vakbondspremie in de non-ferrometalen te krijgen, moet je in 2020 minstens één maand lang in de sector hebben gewerkt. Langdurig zieken worden gelijkgesteld. Gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben recht op de premie als ze in 2020 minstens één maand lang effectief gewerkt hebben.

De premie geldt alleen als je uiterlijk op 31 december 2020 lid was van ACV Puls. Je moet ook in orde zijn met de betaling van je bijdragen op het ogenblik dat de premie wordt uitgekeerd. Het geld wordt uitbetaald op basis van een origineel attest dat je ontvangt van de werkgever. Je moet het ingevulde attest bezorgen aan je ACV Puls-secretariaat.

Internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226)

Ben je tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 aangesloten bij ACV Puls en ben je tijdens deze periode ook minstens één dag tewerkgesteld in een onderneming die valt onder paritair comité 226 (internationale handel, vervoer en logistiek)? Dan heb je recht op een vakbondspremie van 145 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. Het vereiste attest wordt naar je thuisadres opgestuurd. Kijk even na of je gegevens op het attest, zoals adres en naam van de werkgever, nog kloppen. Pas de gegevens aan als er iets is veranderd. Controleer ook of je rekeningnummer juist wordt vermeld.
Teken dan het attest en bezorg het aan een vakbondsmilitant(e) in jouw onderneming. Is er geen militant beschikbaar? Stuur het attest dan op naar het ACV Puls-secretariaat in je streek.

Heb je eind februari geen attest voor de vakbondspremie ontvangen? Laat dit dan even weten aan ACV Puls.
De betaalperiode loopt van 1 maart tot 31 oktober 2021.