Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: Redactie Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be

Loononderhandelingen

A.V.H. – via mail

De loononderhandelingen over de marge van 0,40% zitten compleet in het slop. Het is een schande dat men hierover geen akkoord WIL. Ondanks de immens gestegen werkdruk en extra inspanningen in 2020 is dit een minachting voor de werkende bevolking.
Vandaag is het devies: ‘Wij leven om te werken’. Werkdagen van 10 à 12 uren zijn ‘normaal’ geworden. Overuren bestaan in mijn sector niet meer. Men dwingt ons zelfs om alle werkgegevens op onze smartphone op te slaan, zodat we steeds die gegevens kunnen raadplegen. En dus werken. Na onze mail die we dagelijks thuis checken (tot 22u), komt dit er nog bij. Het privéleven heeft blijkbaar geen rechten meer. Corona is het perfecte excuus voor alles.
De werkende bevolking moet zich te pletter werken voor de steeds groter wordende krater van de staatsschuld. Wanneer zet de overheid eens de tering naar de nering? ‘Langer werken ‘ is een afgezaagd deuntje. Waarom moet de huidig werkende bevolking opdraaien voor de vorige generatie die op haar vijftigste thuis zat te genieten van een luxeleventje, met behoud van loon en volledige pensioenrechten?
Voor de vijftigplussers is de werkdruk onhoudbaar. Een half miljoen langdurig zieken is het gevolg.
Over ‘eindeloopbaan’ en ‘werkbaar werk’ is er zelfs geen politiek debat; daarvoor zijn de interne tegenstellingen in de huidige regering te groot.

Ik durf geen week verlof meer nemen, omdat mijn mailbox dan uitpuilt. Ik neem af en toe een snipperdag om uit te blazen.
Langer werken kan, maar dan moet de werkdruk naar omlaag.
Aangezien hierover geen enkel initiatief tot verbetering merkbaar is, zoeken mensen zelf oplossingen en gaan massaal in ziekteverlof.

N.v.d.r.

Je hebt helemaal gelijk dat er een ernstig debat moet komen over leefbare loopbanen. Mensen de ziekteverzekering injagen is niet het juiste antwoord. Zowel nationaal als in de sectoren en bedrijven blijven we als vakbond op die nagel kloppen. Maar het is geen gemakkelijk te winnen discussie. Ook voor de staatsfinanciën hebben we als vakbond al oplossingen naar voor geschoven. Een eerlijke belastingverdeling, waarbij ook internationale bedrijven en grote vermogens een faire bijdrage leveren, blijft de enige manier om sterke overheidsvoorzieningen en een sterke sociale zekerheid voor iedereen mogelijk te maken.

Alvast bedankt voor je steun en nog veel sterkte! We blijven voor je vechten.