Uitbetaling vakbondspremie

Socio-culturele sector

In de socio-culturele sector (PC 329) krijgen de gesyndiceerde werknemers een vakbondspremie van 86,76 euro uitbetaald als ze de volledige vakbondsbijdrage betalen. Wie de bijdrage voor deeltijdse werknemers betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro.
Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 1 april 2020 bij de vakbond aangesloten zijn. Je moet ook minstens één dag in de sector gewerkt hebben tussen 01/01/2020 en 31/12/2020. Uiteraard moet je ook in orde zijn met de betaling van de vakbondsbijdrage op het ogenblik van de uitbetaling.
De tewerkstellingsattesten die recht geven op de premie, moeten ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd aan je plaatselijke ACV-Puls-secretariaat. De uitbetaalperiode loopt tot 31/03/2021.

Uitzendkrachten

Een uitzendkracht die recht heeft op een eindejaarspremie en lid is van een vakbond, krijgt ook een vakbondspremie. Die bedraagt nu 104 euro per jaar. De vakbondspremie wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald.