Het coronavaccin moet voor iedereen bereikbaar zijn

Het coronavirus is grijpt wereldwijd om zich heen. Gelukkig zijn er sinds kort ook vaccins om de pandemie te stoppen. De vaccins werden ontwikkeld dankzij grote sommen publiek geld, maar het zijn de farmaceutische bedrijven die op de vaccins patenten nemen. Daardoor kunnen ze hoge prijzen vragen. Die zijn misschien wel betaalbaar voor de regeringen van de rijkere landen, maar 90% van de armere wereldbevolking dreigt uit de boot te vallen.
Het Europees Burgerinitiatief “Right to Cure” wil 1 miljoen handtekeningen verzamelen om bij de Europese Commissie aan te dringen op maatregelen die het vaccin voor de hele wereld betaalbaar maken. Dat gebeurde in het verleden ook voor het poliovaccin. Dat werd enkele decennia geleden zonder patent op de markt gebracht en hielp zo polio in vele delen de wereld uit. Voor het corona-vaccin moet dit ook kunnen. ACV Puls en de Christelijke Mutualiteiten sluiten zich volmondig aan bij deze eis en roepen samen met talloze andere middenveldorganisaties op om de petitie te ondertekenen.

www.noprofitonpandemic.eu/nl/