Cao over thuiswerk geeft personeel meer autonomie

Sociaal overleg zorgt voor tevreden medewerkers bij Argenta

Bij Argenta werkt het personeel als sinds 9 maart volledig thuis. Heel wat meer dus dan in de cao voorzien was. Daarom sloot de bank samen met de vakbond een nieuwe cao over thuiswerk. Twee dagen per week is de nieuwe norm voor thuiswerk. En een maandelijkse vergoeding van 100 euro per maand voor de bedienden moet de bijkomende thuiskosten voor het personeel compenseren. Kaders hebben hiervoor een aparte regeling.

Puls-militante Francy Van Den Heuvel is tevreden met dit resultaat. Vooral omdat ze merkt dat ook de collega’s enthousiast zijn. “Ze zijn natuurlijk blij met de extra vergoeding die nu voorzien wordt. Maar zeker ook met het vertrouwen dat ze krijgen van de directie. Tijdens de coronacrisis heeft de directie gemerkt dat het personeel zich sterk geëngageerd heeft om alles te laten draaien.” En dan is het leuk dat daar nu een fijne cao tegenover gezet wordt.

Vlot door corona

“Ook vóór corona bestond thuiswerk al binnen Argenta,” weet Francy. Maar het was een beetje met de rem op. “Iedereen moest minstens 3 dagen op kantoor zijn. Voltijdsen konden dus twee dagen thuis werken, maar deeltijdsen minder of zelfs nooit. De directie en de leidinggevenden wilden hun medewerkers niet te ver uit hun zicht.” Maar tijdens corona bleek het heel vlot te lopen. Alles gebeurde thuis alsof het op kantoor gebeurde.
Zowel ACV Puls als werkgever Argenta polsten via een bevraging bij het personeel naar de verdere thuiswerkambities. De antwoorden liepen aardig parallel. “Thuiswerk viel zeer in de smaak. Sommigen hadden weliswaar last met de kinderopvang, maar dat had meer te maken met de specifieke corona-omstandigheden dan met het thuiswerk op zich.”

Wat het personeel zeer positief vond was de vrijheid om zelf de dag in te delen. En die mogelijkheden worden door de nieuwe cao nu ook formeel uitgebreid. “Bij Argenta hebben we geen glijtijden meer, maar vaste uurroosters. De prikklok werd vervangen door het gezond verstand van alle medewerkers. Natuurlijk moeten er binnen de teams afspraken gemaakt worden over permanentie en taken, maar iedere medewerker kan in eer en geweten zelf schuiven met de dagindeling. Buiten de vaste ‘teamtijden’ van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur worden bij voorkeur ook geen vergaderingen ingepland.” De afschaffing van de glijtijden, en dus ook van de plus- en minuren, heeft alle bedienden drie en kaderleden twee extra dagen verlof opgeleverd. Dat er niemand met heimwee achteruit kijkt naar de oude regeling, is dus duidelijk.

Omslag

Francy is blij. Niet in het minst ook omdat dit resultaat in het verleden niet mogelijk was geweest. “De voorbije jaren is zowat de hele directie vervangen. Sociaal overleg was in het verleden zo goed als onmogelijk. We botsten altijd op een muur,” herinnert Francy zich. Ze is al sinds 1996 actief binnen de vakbond en voelt pas sinds enkele jaren een openheid om dingen te kunnen bespreken. “Deze directie staat open voor onze vragen. Ze willen vooruit, in overleg. Als we problemen signaleren, pakken ze die aan.”

“Er is veel meer overleg. Elk jaar sluiten we minstens één cao af. De directie heeft gemerkt dat mensen mondiger zijn dan vroeger en dat ze willen dat er met hen rekening wordt gehouden. Maar dat ze in ruil daarvoor best bereid zijn om zich zeer loyaal voor het bedrijf te engageren. Argenta heeft er dus alle belang bij om de verzuchtingen van de medewerkers ernstig te nemen.”

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: Adobestock