Eén algemene regel zal niet volstaan

Voor de ene is het al langer heel gewoon, voor de ander relatief nieuw sinds de coronacrisis. En voor nog anderen is het een piste die in de toekomst wel eens interessant zou kunnen worden. Hieronder de verhalen van Tom, Nathalie en Nadine.

Voor Tom is thuiswerk niet echt nieuw. Hij werkt bij Nokia Bell al bijna 20 jaar geregeld van thuis uit. “Ons bedrijf was koploper wat de technologie betreft. Dus konden we er ook zelf al vroeg gebruik van maken,” merkt hij op. Hij heeft in die periode heel wat positieve en negatieve facetten van thuiswerk aan den lijve ondervonden. “Heel belangrijk is het om een balans te vinden. Op het werk, maar ook op het thuisfront. Ik heb mijn thuiswerk een paar jaar geleden wat teruggeschroefd toen ik voelde dat mijn tijd door de combinatie van werk- en privétaken nog veel meer werd gevuld dan tijdens een dag op het werk.” Minstens zo belangrijk is dat het thuiswerk gebaseerd is op vertrouwen. “Als je het vertrouwen hebt van je rechtstreekse leidinggevende, is het veel evidenter om op een stressloze manier thuis te werken.”

Nathalie werkt bij Telenet, waar iedereen door de coronacrisis voltijds thuis werkt. “Ons management stond voor Covid eerder weigerachtig tegenover meer thuiswerk, maar dat is nu omgeslagen,” lacht ze opgetogen. De meerderheid van haar collega’s zijn blij met de mogelijkheid. “Qua work-life is het een positieve evolutie, al moet je er ook voor jezelf over waken dat je je computer ’s avonds op tijd uitzet,” heeft ze al gemerkt. In overleg met de vakbonden komt er binnenkort een cao over thuiswerk in het bedrijf na de crisis. “Centraal daarin staat een 60-40 regeling: 60% werk je thuis en 40% op het werk. Op kwartaalbasis, dus wekelijks kan je het meer flexibel invullen. Er komt ook een thuiswerkpremie van 50 euro per maand en iedereen krijgt een gsm-abonnement.”

Nadine werkt in de zorgsector, waar thuiswerk minder voor de hand ligt. Maar toch. “Het zal niet voor iedereen kunnen, maar als zelfs artsen via teleconsultatie kunnen thuiswerken, kunnen we ervan uitgaan dat er nog wel wat functies of taken zijn die thuis kunnen gebeuren. Dat is ook gebleken tijdens de covid-crisis. Denk maar aan de boekhouding, medisch klinische registratie, informatica, sociale dienst, middenkader verpleging, personeelsdienst…,” legt ze uit. “In grote ziekenhuizen is het al meer ingeburgerd, maar waar ik werk nog helemaal niet.” Maar ook daar staan er de komende maanden gesprekken over thuiswerk op de vakbondsagenda. “De ervaringen uit de covid-periode waren overwegend positief. Maar de sociale contacten met collega’s zijn ook heel belangrijk.”

Werk op maat

Stijn Gryp van het ACV wil binnenkort in de Nationale Arbeidsraad het gesprek met de werkgevers aangaan over thuiswerk. “We stellen vast dat het de voorbije periode goed heeft gewerkt. We willen nu met de werkgevers afspreken om het ook in de toekomst meer mogelijk te maken. Misschien moeten we er gewoon van uitgaan dat iedereen kan thuiswerken, behalve als het anders wordt afgesproken.” Daarnaast dringen zich volgens hem ook afspraken op over de werktijd en de beschikbaarheid. “Wordt die geregistreerd? Of geven werkgevers meer autonomie aan de werknemer? Tijdens welke periodes moet iemand beschikbaar zijn? We willen dat werkgevers daarover afspraken maken met hun medewerkers en de délégués.” Hij pleit voor regelingen op maat, want de verwachtingen van werknemers zijn heel verschillend. “De ene wil thuiswerk en privé duidelijk scheiden, de andere wil het net meer vervlechten. We gaan maatwerk moeten leveren per bedrijf, of zelfs binnen een bedrijf. We willen de werkgevers er via nationale afspraken wel toe verplichten om dat maatwerk te leveren.”

Uit de thuiswerk­bevraging

In de vorige editie van Puls Magazine polsten we naar jouw ervaring met thuiswerk. Bijna 2.000 lezers lieten hun bedenkingen achter – waarvoor dank. Hier een aantal veel terugkomende vragen…

Vergoeding:

de kosten voor thuiswerk lopen op. Elektriciteit, Inktpatronen, papier, … En binnenkort ook extra verwarmingskosten. Die kosten worden zeker niet altijd vergoed. De verplaatsingsvergoedingen zijn weggevallen, maar er is vaak geen vergoeding voor kosten thuis tegenover gezet.

Ergonomie en werkcomfort:

bureaustoel, extra scherm, klavier, … zijn belangrijk om gezond te kunnen werken, maar ook kostelijk. Verre van alle werkgevers komen hierin tussen.

Vergaderen:

televergaderen heeft zijn voordelen, maar er worden toch ook vraagtekens bij geplaatst.
De combinatie werk en gezin wordt voor veel werknemers verbeterd door thuiswerk. Maar de combinatie met kinderopvang blijft lastig.

Kantoor in de keuken:

niet alleen de fysieke vermenging van bureau en woonruimte is lastig, maar ook het feit dat de vervaagde grens kan leiden tot permanente veronderstelling van bereikbaarheid.

Arbeidstijdregistratie:

eerder uitzondering dan regel. Dit leidt tot discriminatie tussen werknemers op kantoor en thuis.

Vertrouwen:

stressloos thuiswerken hangt af van de mate waarin de werkgever vertrouwen heeft in de thuiswerkers. Ook aangepaste coaching en begrip voor de thuissituatie zijn belangrijk.

Collegiaal contact blijft belangrijk.
Slechts weinigen geven aan voltijds thuis te willen werken. De reden? De collega’s…

 

Auteur: Jan Deceunynck | AdobeStock