Waar wij met de sociale zekerheid naartoe willen

ACV Puls stelde samen met haar Franstalige zusterorganisatie CNE en ACV Voeding en Diensten een manifest op waarin ze pleiten voor een versterkte sociale zekerheid. Hieronder lees je een aantal krachtlijnen uit het manifest. Het hele manifest vind je op de campagne-pagina van www.acv-puls.be.

“De eindeloopbaan systemen moet terug aangepast aan de noden van de werknemers. Het is ook een belangrijk dat werk beter verdeeld wordt onder werknemers. Een collectieve arbeidsduurvermindering verlicht bijvoorbeeld de sociale zekerheid en verzekert tegelijkertijd de financiering er van.”
“Onze sociale zekerheid moet een systeem van hechte nationale solidariteit blijven. De sociale zekerheid splitsen zal het draagvlak ervoor verkleinen. Solidariteit stopt immers niet aan de regionale grenzen en werkt in verschillende richtingen.”
“Een wettelijke publieke sociale zekerheid is efficiënter en eerlijker dan een private verzekering. Privatisering richt zich op winst en maakt de sterksten sterker en maakt de zwakken structureel zwakker.”

“Het is niet aanvaardbaar dat ze (de sociale zekerheid, nvdr) alleen gefinancierd wordt door bijdragen of belastingen van de werknemers. Iedereen in de maatschappij moet op een eerlijke en correcte wijze zijn steentje bij te dragen. Dit kan o.a. ook door een bijdrage op de roerende inkomsten uit kapitaal, uit bijdragen op huurinkomsten, een vermogensbelasting… Momenteel dragen enkel de inkomsten uit werk via het loon bij tot de sociale zekerheid.”