De sociale zekerheid zorgt voor ons, wij zorgen voor de sociale zekerheid!

Tijdens de coronacrisis is eens te meer gebleken hoe goed de sociale zekerheid bescherming biedt op momenten dat het minder goed gaat. Honderdduizenden mensen maakten gebruik van tijdelijke werkloosheid, er was corona-ouderschapsverlof en de ziekteverzekering zorgde voor de terugbetaling van ziektekosten en uitkeringen voor wie getroffen werd door corona. ACV Puls wil het moment aangrijpen om opnieuw aandacht te vragen voor dit solidaire beschermingsstelsel.

“De laatste jaren zijn er serieuze gaten geslagen in de sociale zekerheid,” legt Veerle Verleyen uit. Als adjunct algemeen secretaris van ACV Puls volgt ze het dossier op de voet. “Steeds vaker wordt er gesnoeid in de uitkeringen, maar worden ook de inkomsten van de sociale zekerheid bedreigd. We zien een evolutie naar netto loonvormen zonder sociale bijdragen, er worden statuten gecreëerd waar nauwelijks bijdragen op worden betaald en we zien een sterke evolutie naar lastenverlagingen. Vooral dit laatste holt de sociale zekerheidskas uit. Dat is geen gezonde evolutie.”
De sociale zekerheid beschermt burgers bij tegenslagen en zorgt voor een menswaardig inkomen voor wie niet aan de slag is. Ze tolereert geen uitsluiting. “Zonder sociale zekerheid zou de armoede in ons land oplopen tot 43%,” citeert ze een studie van een paar jaar geleden.

Maar er is meer. “De sociale zekerheid zorgt voor rust en stabiliteit. Werkgevers hebben de voorbije maanden meer dan ooit kunnen merken dat ze moeilijke periodes kan overbruggen. Daarnaast zorgen sociale uitkeringen dat werknemers een stuk buffer hebben tegen zwaar koopkrachtverlies.” Dit op voorwaarde dat de uitkeringen welvaartsvast zijn: een stevige vakbondseis om de uitkeringen op te trekken tot 10% boven de armoedegrens.
Hoog tijd dus om de sociale zekerheid niet als een kost te beschouwen, maar als een investering. “Iedereen heeft baat bij de sociale zekerheid,” legt Veerle uit. “Dat is de voorbije maanden duidelijk gebleken. Ons solidaire systeem heeft echt wel het verschil gemaakt. De sociale zekerheid heeft goed voor ons gezorgd. Maar het heeft ook onze zorg nodig. Het is tijd om dat de sociale zekerheid stevig te versterken”

Auteur: Jan Deceunynck