Mondiale poll toont aan dat veel werknemers worstelen met de gevolgen van de crisis

Jaarlijks organiseert de mondiale vakbond IVV een poll bij werknemers. Een steekproef in 16 landen – waaronder België – die samen 56% van de wereldbevolking vertegenwoordigen toonde aan dat het inkomen van 75% van de ondervraagden is gestagneerd of verlaagd. Bijna even veel werknemers maken zich zorgen over de klimaatverandering (69%), de toenemende ongelijkheid (69%), het online-misbruik van persoonsgegevens (69%) en het verlies van jobs (67%). Bij 52% van de mensen gaat dit samen met het gevoel dat de economische situatie in hun eigen land bergaf gaat. Voor het IVV betekenen deze resultaten dat regeringen samen met vakbonden moeten werken aan een herstelplan. Uit de poll bleek ook dat de macht en dominantie van grote technische bedrijven alleen maar is toegenomen tijdens de Covid-19 pandemie. 66% wil dat hun regering actie onderneemt en de belastingen voor deze bedrijven verhoogt.

www.ituc.org