Automatische indexering ledenbijdrage

De ledenbijdrage van het ACV werd op 1 juli automatisch geïndexeerd. Daardoor stijgt de ledenbijdrage voor niet-actieven en deeltijdsen gemiddeld met 0,08 euro en voor actieven met 0,13 euro per maand. Dankzij die aanpassing kan het ACV blijven opkomen voor veilige werkomstandigheden tijdens en na corona, een goed loon, een leefbare combinatie tussen werk en vrije tijd én betere pensioenen en uitkeringen. Daarnaast investeren we verder in onze dienstverlening: een digitaal loket op de nieuwe website www.hetacv.be, dienstverlening op afspraak, individuele loopbaanbegeleiding, juridisch advies, enz.

• Een overzicht van alle (verminderde) bijdragen vind je op https://www.hetacv.be/lidmaatschap/bijdragen-en-premies

• Al je voordelen vind je op www.acvvoordelen.be

• Heb je nog vragen over corona, dan kan je terecht op www.hetacv.be/coronavirus