Wat met mijn zwangerschapsverlof als ik ziek word?

Vraag van de maand

Ben je zwanger, maar word je in de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ziekte of tijdelijk werkloos? Dan mag je je 5 weken prenataal verlof (7 ingeval van een meerling) voortaan overdragen naar het postnataal verlof. Deze afwezigheden zijn voortaan gelijkgesteld met arbeidsperiodes.

Zwanger en tijdelijk werkloos?

Was je al zwanger toen je door de coronacrisis tijdelijk werkloos werd? Dan is de nieuwe wet van 12 juni 2020 goed nieuws! Je dreigde immers een deel van je prenataal verlof te verliezen omdat de periode van tijdelijke werkloosheid niet was gelijkgesteld. Vermits de nieuwe wet met terugwerkende kracht op 1 maart 2020 in werking treedt, behoud je toch je zwangerschapsverlof en wordt de periode van tijdelijke werkloosheid niet in mindering gebracht.
Deze regeling geldt als je tijdelijk werkloos werd wegens overmacht of economische redenen (bedienden) of als je van het werk verwijderd werd in het kader van moederschapsbescherming (profylactisch verlof).

Zwanger en ziek

Dit betekent onder andere dat, als je ziek was in de periode van zes weken voor je bevalling, je die (ziekte)dagen kan overdragen. Met andere woorden, je moederschapsverlof wordt niet meer automatisch verminderd door de ziekte. Als je geen facultatief prenataal verlof hebt aangevraagd (dus voor de bevalling) en ziek wordt in de loop van de zes weken (of acht weken ingeval van een meerling) voor je bevalling, dan wordt de uitvoering van je arbeidsovereenkomst geschorst volgens de gewone regels op het vlak van de arbeidsongeschiktheid. Als je tijdens de laatste 6 weken van je zwangerschap ziek bent, zal je werkgever je gewaarborgd loon voor de eerste 30 dagen van je arbeidsongeschiktheid betalen. Hiervóór werd de ziekte omgezet in zwangerschapsverlof en viel je ten laste van het ziekenfonds. Aangezien de periodes van ziekte of ongeval tijdens de 6 weken vóór de effectieve bevallingsdatum, je postnataal verlof verlengen, wordt de regel afgeschaft die je postnataal verlof met één week verlengt als je de volledige periode van 6 weken vóór je effectieve bevallingsdatum arbeidsongeschikt was.

Foto: Shutterstock